C – Index to Ceredigion I-X

An index to volumes 1-10 of the Journal of the Ceredigion Antiquarian Society

Edited by William H Howells

N.B. The digital version of this index was producing by scanning, and it is likely that some minor text recognition errors are present. If in doubt, please refer to a printed copy of the Index.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Introduction | How to use the Index | Abbreviations | Authors | Appendices | Illustrations | Reviews | Obituaries | Towns in Ceredigion | Villages in Ceredigion

Entries starting with ‘C’

 • Cadell ap Gruffydd ap Rhys, i:41
 • Cadfan Gwynedd
  • see Hughes, Hugh, “Cadfan Gwynedd”
 • Cadifor ap Dinawal, viii:72,79
 • Cadifor ap Dyfnwal, Lord of Castell Hywel, ii:241;iv:6
 • Cadifor ap Gwaethfoed, viii:78
 • Cadifor Fawr, iv:6,7,8; v-.347; vii:312 ; viii:369
 • Cadogan ap Ieuan, iii:127
 • Cadwaladr ap Gruffydd, i:40-1; iii:64,115-16
 • Cadwallon ap Madog, viii:73
 • Cadwallon ap Maelgwn, viii:72,73
 • Cadwgan
  • and Arberth castle, ix:367
 • Cadwgan, ketch, vi:218,221;x:408
 • Cadwgan ap Bleddyn, i:39-40;v:370; vi:191, 271,272; vii:56; x:190
 • Cadwgan ap Elystan, viii:73
 • Cadwgan ap Madog, viii:73
 • Cadwgan Grach, Carog, iii:90
 • Cadwgan Place, Aberaeron, v-.369; vi : 296
 • Cae berth uchaf, x:314
 • Cae Bociau, New Quay, vii:285
 • Cae Castell (Castle Field), Lampeter
  • site of college, i:47
 • Cae Eithaf, Aberhosan. v:247
 • Cae Ffair, Lland ysul, iii:110,112
 • Cae Gaer, iv:89
 • Cae Gwyn, Gogerddan, vii:172-3
 • Cae Haidd farm (Kaie huydd), iv:203
 • Cae’r Arglwyddes, ix:270
 • Cae’r Capel, iii:200
 • Cae’r Castell, iv:91,92
 • Cae’r Groes Rhiwlas-isa, iii:195
 • Cae’r Gwynfil, iv:91
 • Cae’r onnen
  • bibliography, iv:301
 • Cae Rhos fawr , Gogerddan, vii:172-3
 • Cae Tanycoed, Gogerddan, vii:174
 • Caegraigissa, ii:71
 • Caegwyn, Felinfach
  • timber for shipbuilding from,vi:219
 • Caehaidd, vi:220
 • Caemelyn , Aberystwyth, x:101
 • Caer Penrhos, castle, Llanrhystud, iii:63-4
 • Caerdenidd, Llanilar
  • see Gardeni , Llanilar
 • Caeronnen, iv:122-3; vii:8,11
 • Caerwedros, vii:16,17,23
  • blacksmith, vi:100
  • castle, ili:59-60
  • enclosure, iii:51
 • Caerwedros, commote, iii:268; iv:273,280;vi:139,270
 • Cafan, Llandyfriog, viii:86
 • Cain, John, Aberystwyth, sergeant musketry instructor, ix:144
 • Cain, Siôn, vii:28,31
 • Cain,Thomas, Aberystwyth, bugle major, ix:144
 • Caio, commote, iv:136,137
 • Cairn cemetery, viii: 360-2.414-18
 • Calan Hen, v:429-30
  • football, i:120,123
 • Caleb, Evan, Gwarffynnon, vi:294
 • calfiniaeth, viii:439,440,441,458,459,460
 • Calibeat Terrace, Aberystwyth, iv:20
 • Callao, vessel, viii:307
 • calvinism
  • see calfiniaeth
 • calvinistic methodists, iv:124-6; vi:225; vii:8,10-13
 • Cam family, Aberystwyth, iv:139
 • Cambria, brig, vii:286,290
 • Cambrian, tavern, Aberaeron, vi :289
 • Cambrian Archaeological Association, ix:272-3
 • Cambrian Iron Foundry, viii:336
 • Cambrian Line, shipping line, viii:308
 • Cambrian News, v:318,321,324,326,327,328,331,334; vii:232,237
 • Cambrian Quay, Cardigan, vii:63
 • Cambrian Society, x:46
 • Camddwr, gweithiau mwyn, (lead mine), v:247
 • Camddwr, river , viii:217,218,219
  • road bridge over, viii:344,348
 • Camddwr Bach, iv:403; v:248,254
 • Camddwr Biti, v:250
 • Camddwr Mawr, iv:403; v-.249,254
 • Camden Avon Queen, schooner, vi:220
 • Camel,iii:200
 • Carner Uchaf, Tregaron, ii:170
  • see also Pen-y-bont, Tregaron
 • Campbell, John, M.P., iv:267-71;v:420-1
 • Campbell, John Frederick, M.P., iv:270
 • Campbell, John Vaughan, V.C.,iv:271
 • Campbell, Pryse, M.P., iii:307; iv:269; v:413-14
 • Campbell-Davy s, Noyadd
  • estate in 1873, iv:13
 • Cân o Senn i’w hen feistr Tobacco, viii:445
 • Candace, vessel, ii:102
 • candles
  • manufacture of, iv:70-2
 • Caniadau (1867), v:356-7,358,359,360
 • Canllefaes , vii:191
 • Cannog (Camog), afon (river), v-.388
 • Cantington, iv:7
 • Cantre’r gwaelod, Borth, i:89,98,172-3; vi:328-9
  • bibliography , iv:301
 • cantref (hundred ), iv:272
 • Capel Bangor
  • blacksmith, vi:99
  • church, iv:120
  • corn mill, vi:98
  • schools
   • National-school
    • see Capel Bangor : schools : Ysgol Genedlaethol
   • Penllwyn school, iv:5
   • Ysgol Genedlaethol, iv-.354
 • Capel Borthyn, iii:109; iv:152,275; v:426
 • Capel Coed, viii:30
 • Capel Crist, vi:287
 • Capel Cynon
  • fair
   • see Capel Cynon : flair
  • ffair, v:385
  • Howell Harris a (and), v:8
 • Capel Cynon church
  • road bridge near, viii:353
 • Capel Dewi Sunday School Trip, x:165
 • Capel Dewi, Llandysul, i:117; iii:104; iv:152,153
 • Capel Dewi, near Gogerddan
  • ysgol gân. vi:304
 • Capel Dewi, near Gwarcoed isaf, iii:109; iv:275; v:426
 • Capel Drindod, Henllan, iv:125; viii:161
 • Capel Ffraid, iv:275
 • Capel Gwnda, viii:154
 • Capel Gwynfil, iv:125,126
 • Capel Jane Walters (Watch Tower), vi:190
 • Capel Mair, mediaeval chapel, vii:309
 • Capel Mair, motte castle,iii:109
 • Capel Mair, stone, iii:104
 • Capel Newydd
  • iforiaid, iii:28
  • ivorites
   • see Capel Newydd : iforiaid
 • Capel Pantdefed
  • band, vi:307
 • Capel Rehoboth, x:24
 • Capel Seion
  • blacksmith, vi:99,100
 • Capel Sion
  • school, iii:209
 • Capel Wig
  • blacksmith, vi:100
 • Capel Wyl
  • Trenacatus stone found under ruins of, ii:279-80
 • Capel-y-Drindod, v-.27
 • Capel-y-groes (Llanwnnen), iv:122-3; vii:10
  • bibliography, iv:301
 • Capel yr Erw, vi:304
 • Caplan, Llewelyn, Lord of Aberaeron, i:59
 • Captain’s Table restaurant and club, New Quay, vii:291
 • Caranog, v:424
 • Carantoc, saint, vi:274
 • Carbery, Earl of
  • see Vaughan, John, Earl of Carbery (1572- 1634)
 • Carbery, Richard, second earl of, vi:343
 • Carbies, John (or Carbis), Cornish mine worker, ix:323,324
 • Cardi Mawr
  • see Evans, Dafy Pengelli
 • cardiau meirch, v:132-4
 • Cardigan, iii:268,270,271
  • and the census of religious worship, iv:119,120
  • anghydffurfiaeth, iv:96,97,99,104, 105,108,110
  • argraffu, viii:204
  • assizes, ii:87-8
  • battle,1136, vi:276
  • benedictine priory, vi:146; vii:158,216
  • Bethania chapel
   • and the census of religious worship, iv:124
  • bibliography, iv:301-02
  • blacksmiths, vi:100
  • borough council, iv-.280
  • borough elections,18c,v-.313,314,322,402,405,406, 407,408,409,412,413,414,415,41,18,420
   • 1741, vi:128-9
   • 1768, vi:346
   • 1774, vii:50-5
  • bridge, vii:56,57; viii:329,333
  • Cambrian Archaeological Association’s meeting, 1859, iii:53,ix:272-3
  • Cambrian Quay, vii:63
  • castle, i:40,41,42; ii:117; iii:51,53- 4,56,266; iv:139,140,145,147,160,262; ii:56,57,58; x:189-218
   • pill box, x:193
  • chain and anchor factory, vii:62
  • charters, ii:117-18; iii:320-1; vii:57
  • common council, ii:117; v:402
  • commons, viii:108
  • compared with Lampeter 14c, iv:139,140
  • corporation seal,ii:117-18
  • court leet, ii:117
  • craftsmen, 1830, vi:91
  • custom house, vii:60
  • Din geraint
   • see Din Geraint
  • education, iv:54
  • eisteddfod,1176, iv-.256; vi:273; vii:14, 57;
   • 1866, v:357
  • emigration, ii:167,226,228; vii:62
  • fair and market, iii:322,323,329; v-.385;vii:57
  • fishing, iii:332
  • foundries, vii:62; ix:349
   • see also Cardigan Foundry
  • fulling mill, vi:108
  • gaol, ix:341; x:25-6,359
  • guildhall, viii:57
  • harbour, vii:57-64
  • herring fishing, vi:121
  • house of correction, vi:13-14,15-16
  • Howell Hurls a (and), v-.2-3,6,12
  • iforlaid, iii:28
  • independent church, vii:8
  • ivorites
   • see Cardigan : iforiaid
  • Labourers’ diet,1837, x:42
  • Lloyd’s Wharf, vii:62-3
  • maces, ii:118
  • maps, ii:265-7
   • see also Cardigan : Speed map
  • mayor, v:402
  • Mercantile Quay, vii:63
  • mills, iii:330-2; ix:338
  • nonconformity
   • see Cardigan : anghydffurfiaeth
  • population trend, vii:259
  • port, iii:327-8; vii:58-63; ix:114; x:126,407
  • pottery, x:205-15
  • printing
   • see Cardigan : aigraffu
  • rope factories, vii:62
  • Ropeyard Hill,vii:62
  • rugby club,ix:304
  • sail lofts, vii:62
  • St. Mary’s church, ix:336
   • consistory court at, ix:233
  • school board, iii:208,210,214,215-23;iv-.364
  • schools, number of, in 1847, ii:138
   • Ayling’s school, ix:199
   • British school, iii:215-23; iv-.362,363,372
   • Collegiate school, ix:199
   • elementary school
    • see Cardigan : schools : ysgol elfennol
   • grammar school, ii:155; vi:57; viii:51, 56; ix:196,198; x:322
   • grammar school charity
    • see Cornwallis charity
   • intermediate school, viii:54 9,62-4,66
   • national school, ii:145,150,151,153,155;iii:216,217
   • William Street school for girls, ix:199
   • ysgol elfennol, vi:58,64,87
  • shipbuilding, vii:62; viii:305; ix:122
  • shipping, iii:328-9
  • shire court,iii:285
  • Society of Sea Serjeants, vii:80-4
  • Speed map, vii:59
  • Tabernacl, v:12
  • tannery, vi:93
  • Teifi Wharf, vii:63
  • town gates, ix:336-41
  • town regalia,viii:58-9
  • town wall, ix:336-41
  • trade, iii:325-6; vii:58,59,60,61,62,63
  • vestry, vi:13
  • Volk’s Bakery, vii:350
  • water concert, vii:63
  • wesleyan methodists, iv:126
  • woollen mill, vi:110
  • woollen trade, iii:329
  • workhouse, viii:252,268,24
 • Cardigan area
  • botanical records, i:80
 • Cardigan Bay Steam Paclcet Company, ii:100
 • Cardigan Briton, march(stallion), v:135,138
 • Cardigan Com Relief Fund, x:44
 • Cardigan Foundry, ix:349
 • Cardigan Island, iv:11-12; v:55,70-1
 • Cardigan Mercantile Company, ix:116
 • Cardigan Printers’ Files, x:258
 • Cardigan Provident Bank, x:48-9
 • Cardigan Shipping Co. Ltd., x:424
 • Cardigan Trust, ii:105-06
 • Cardigan Union, viii:246-52,263,266,268,274
 • Cardigan, William, vii:57
 • Cardiganshire
  • early, vi:265-84
  • early modem, vii:256-72
  • mediaeval, v:143-67
  • seventeenth century, iv:202-03
  • Tudor period, vi:137-49
 • Cardiganshire, twentieth century, x:1-17
 • Cardiganshire Agricultural Society, iv:193
 • Cardiganshire Antiquarian Society, v:330
 • Cardiganshire Children’s Festival, x:165
 • Cardiganshire County Council, x:11
 • Cardiganshire Education Committee, ii:16;ix:150
 • Cardiganshire Joint Education Committee, viii:52-7,70
 • Cardiganshire Joint Library Committee, ii:175-8,190-2
 • Cardiganshire Landlord’s Advice to his Tenants, vi :72
 • Cardiganshire Liberal Association, v-.328, 329,332,333
 • Cardiganshire Peace Pageant, x:165
 • Cardigan, Llanilar
  • see under Gardeni, Llanilar
 • Careg Vihangel
  • tumuli, ix:268
 • Carlyon, Sarah, Melindwr, ix:326,327
 • Carlyon, Wm, Melindwr, ix:326,327
 • Carmarthen
  • borough election, vi:182
  • militia, vili:117
  • Presbyterian college, i:194-6
 • Carmarthenshire Agricultural Society, vili:89
 • Carmel, afon (river), v:388
 • Carn Bwlch Cors, ix:270
 • Carn Foel, ix:270
 • Carn Philip Gwyddyl, ix:268
 • Carnedd Uywelyn, square rigger, vii:296
 • Caroline, brig, v-.275
 • Caroline, schooner, ii:90
 • Caroll, llong (vessel), ii:227
 • Caron
  • agricultural depression, 1817,iv:327
  • in poetry
   • see Caron : mewn barddoniaeth
  • lead mines, iv:195
  • mewn barddoniaeth, vii:14
  • oak coppices , viii:100
  • relief of the poor, v:276-7
 • Caron-is-clawdd,iv:117
  • emigration, x:50
 • Caron isaf
  • common lands, viii:101
 • Caron Uchaf
  • common lands, viii:101
 • Caron-uwch-clawdd
  • enclosures, viii:l()CJ
 • Carpenter’s Lane, New Quay, x:308
 • Carpenter, E. A., vi:367; vii:234,251
 • carpenters, iv-.214,215,l16,22U27,228
  • census 1841 figures, x:128
 • Carr, Edward Hallett, vi:377
 • Carreg Gwarallt y Faerdre, v:429
 • Carreg Ina,i:61;vi:204; vii:273
 • Carreg Tair Croes, ix:267
 • Carreg tyr aoes, ix:265
 • Carreg y Bwcci (Maen y prenvoyl), ix:265
 • Carreg y Trathen, ix:270 carriages, ii:201
 • Carrier, David, iv:174,177
 • Carrog family, iv:19
 • Carrog town house, iv:196
 • Carson, Eric, x:1
 • Carswell, George Daniel, Aberystwyth, mule master, ix:136
 • Carter, Isaac, v-.386; vii :73-4; viii:204,439,466
 • Carter, Dr. Nellie, i:90
 • Carter, William, iv:130,133
 • Cary, Edward, groom of the Queen’s Chamber, iv:349-50
 • Carycoed, Llandyfriog, viii:86
 • Casberd, Robert Mathew, ii:45
 • Caseg broadsheets, vili:45
 • caseg fedi, ix:305,312-13
 • Cugliad o Bregethau (1776), x:143
 • Casnodyn, bardd (poet), vii:22
 • Castell, hundred, iv:279
 • Castell, Llanbedr Pont Steffan gwesty (inn) a Deny Ormond, x:298
 • Castell, mine, vii:86-7
 • Castell, river
  • road bridge over, vili:343,350
 • Castell Abereinon, Uandysul, iii:50,109
  • see also Cilgraig, castle
 • Castell Cadwgan, Aberaeron, i:55-6; iii:68;vi:285,289
 • Castell Dol-Wlff, Llanwenog, iii:64
 • Castell Fflemish, vii:261
  • schoolmaster
   • see Castell Fflemish : ysgolfeistr
  • ysgolfeistr, iv-.363
 • Castell Fflemish Ucha, vii:261
 • Castell Gwallter, Llanfihangel Genau’r-glyn, i:40; iii:62,115
 • Castell Gwynionydd, Llandysul, iii:61,106-7, 109-10
 • Castell Gwythan, Blaenporth, iii:55-6,69
 • Castell Henllys, Llandyfriog, iii:50
 • Castell Hewyn, grange, vi:342
 • Castell Hwmfffe
  • see under Castellhywel
 • Castell Hywel
  • see under Castellhywel
 • Castell Llwyn-bedw, Carms., iii:107
 • Castell Nadolig
  • barrow, ix:289
  • urn, ix:273
 • Castell Nant-y-garau, Llanfairorllwyn,iii:61
 • Castell Pencader, iii:109
 • Castell Pistog, Bangor, iii:55,109
 • Castell Pridd, Penbryn, iii:69
 • Castell Talwm, Trefenter, ii:42,43-4; vi:323, 358,360
 • Castell-y-bwlch, iii:200,201
 • Castell Ystuffan, Lampeter, iii:57
 • Castellhywel, i:117
  • academy, v-.210,216; viii:190
  • castle, i:40,41;iii:60,107,109-10; iv:150
  • chapelry, iv:152
  • family
   • see Castellhywel : teulu
  • farm, iv-.164
  • mill, i:117
  • school
   • see Castellhywel : ysgol
  • teulu, vii:35
  • ysgol, vi:55,58,62,64
 • Castle field, Aberystwyth, iv:24
 • Castle field, Lampeter, ii:135
 • Castle Green, Aberystwyth, iii:299
 • Castle Green, Cardigan, iii:53; x:189,192, 193,196,200,201,203
 • Castle Grounds, Aberystwyth, vii:240
 • Castle House, Aberaeron, tavern, vi:289
 • Castle House, Aberystwyth, iv:22,23,24,31; vi:417,418; x:271
 • Castle side, Melindwr, ix:333
 • Castle Street, Aberystwyth, iii:298
 • Castlehouse (Castellhywel farm), iv:164
  • castles, iii:50-69
  • motte and bailey construction, i:38-9
  • Norman, vi:271-2
   • see also names of individual castles
 • cat, wild, iv:234-5
 • Catecism Cymraeg,1715, viii:449
 • Catharina Maria, vessel, vi:224
 • Catherina, vessel, x:373
 • Catherine, schooner, vii:289
 • Catherine, sloop, vii:279,281,282
 • Catherine and Mary, vessel, viii:305
 • Catherine Anne, vessel, vi:229
 • catholicism
  • see pabyddiaeth
 • Caton, Valerie, x:345
 • Catrin ferch Rhys ap Dafydd Uwyd, vii:26,27
 • cattle, iv:322-3; vii:269-70,271; x:120
 • Cawdor, Golden Grove
  • estate in 1873, iv:13
 • Cawdor, Lord, Stackpole
  • see Campbell, John, M.P.
 • cawl caws y tlawd, iv-.324
 • cawl dail, iv:325
 • cawl tato, iv:325
 • cawl twym llaeth, iv:324-5
 • Cedifor ap Daniel, archdeacon of Cardigan, vi:280
 • Cedivor, abbot of Strata Florida Abbey, i:22
 • ceffyl pren, ix:306-07
 • ceffyl y pregethwr (Cardigan Briton), v:135,138
 • ceffylau (horses), v:125-42
 • Cefn Gweiriog, lead mine, viii:211,212,214
 • Cefn-gwrthafam, iii:196
 • Cefnbangor, Melindwr, ix:333
 • Cefn bangor Ucha, Melindwr, ix:333
 • Cefnbrwyno, Office, Melindwr, ix:333
 • Cefncoed, Melindwr, ix:333
  • corn mill, ix:335
 • Cefncoed cottage, Melindwr, ix:333
 • Cefncoed mill, Melindwr, ix:333
 • Cefngwyn mine, x:386
 • Cefnllan, x:101
 • cegin fach, iv:250,251
 • cegin fas, iv:251
 • cegin ore, iv:250,251,253
 • Cei Bach, New Quay, i:61
  • limekilns, vii:281,284,297
  • shipbuilding, vii:275,277-8,281,282,285- 8,292,297
 • Ceiniogau’r ysgol, iv:360,370-1
 • Ceitho Welsh Comet, march (stallion), v:135
 • Cellan, vii:2.1; viii:440-1
  • anghydffurfiaeth, v:98,100,106,107
  • Bronze age remains, ix:265,266
  • craftsmen
   • see Cellan : crefftwyr
  • crefftwyr, iv:215; viii:470
  • fulling mill, vi:108
  • nonconformity
   • see Cellan : anghydffurfiaeth
  • population trend, vii:259
  • road bridge, viii:343
  • school, ii:145,147
  • tai unnos, viii:106
  • tannery , vi.-93
  • woollen mill, vi:110
 • Cellan, commote, v:152,153; vii:23
 • Celtic church, ii:61-5; vii:1-4
 • Celtic Shipping Co. Ltd., x:414
 • Cenarth, v:354,355
  • blacksmith, vi:99
  • fulling mill, vi:108
  • Latter Day Saints, iv:127
  • mill, iii:331
  • St. Llawddog’s church, viii:370
   • inscription on the lectern, vi:243
  • salmon leap, iii:106
  • turnpike gate,ii:106
 • Cercle Francis, theatre group, U.C W., viii:15
 • Cerddi Huw Puw, viii:308
 • Cerddi Ysgol Llancrwys, viii:42
 • cerddoriaeth, vi:299-308,382-7
 • Cerdin valley
  • old numeration system, iii:104
 • Ceredig, iii:106; vi:268-9,270,277
 • Ceredig, brig, vii:283,292
 • Ceredigion
  • name, iv-.272
 • Ceredigion Museum, i:63-72; ii:174-93; iii:254; vi:385; ix:51
 • Ceretica, schooner, vii:289
 • Ceri, river
  • road bridg eover, viii:345
 • Ceri, Siôn, vii:27
 • Cerngoch
  • see Jenkins, John “Cerngoch”
 • Cerrig Philip Pugh,iv:195
 • Cerrig yr Wyn
  • mine, i:181; ii:55 ·
   • see also Gwaith yr Afon mine
 • Ceulan, river
  • road bridges over, viii:348,349
 • Ceulan mills, Tal-y-bont, vi:109,113
 • Challinor, A., viii:409
 • Chalmer, Francis, vi:202; ix:381
 • Chalybeat Terrace, Aberystwyth
  • see Calibeat Terrace, Aberystwyth
 • Chalybeate spring, iv:23-4
 • Chalybeate well, Aberaeron, viii:351
 • Chambers, E., i:92
 • Chambers, William, Hafod, vi:316-17; vii:225
 • Chambre, Rev. Chaworth, viii:93
 • Chancery
  • bwrdd ysgol, i’:-359
  • friendly society, x:46
  • school board
   • see Chancery : bwrdd ysgol
 • Chandler, Miss, matron, v:195
 • Chandler, B.S., Aberystwyth, chief custom officer, vi:207-08
 • Chapel House, Melindwr, ix:333
 • chapels
  • see specific chapels as subheadings of place-names
 • charities, iv:47-59
  • see also particular types of charities
  • see also particular charities
 • charity plays, viii-9
 • Charles, Mrs., Abercefel, iv:159
 • Charles, Miss,Cilgerran rectory, viii:174
 • Charles, Rev. David, ii:4,6
 • Charles, David, Penquarre, iv:163
 • Charles, John,Coedyfoel, i:135
 • Charles, Lewis, Penquarre , iv:163
 • Charles, Margt, Parcel Canol, x:390
 • Charles, Rees, Coedyfoel, i:133
 • Charles, Dr.Thomas, Bangor, surgeon,viii:316,317
 • Charming Nancy, vessel, i:193
 • cheese making, iv:323; vi:97
 • Cheese, John, enclosure commissioner, ii:39; v:283; viii:110-11
 • Cheetham’s cinema, vii:239; viii:15
 • Cheetham, Arthur, vii:238-9
 • Chellew Steam Navigation Co. Ltd., x:425
 • Cherry, H.G., architect, v:182
 • Cherry, William George, ix:65,66,67,68
 • Chestnut mills, Llandysul, vi:110
 • Chichester, J. B. P., impropriator, vii:123
 • cholera epidemic,1849, ii-98-9
 • Christianna, smack, ix:119
 • Christianna, vessel, iii:238
 • Christie, John Fraill, Llandysul, rector, v:431
 • Christmas, Mary, ix:114
 • Church street, Aberystwyth, iii:300
 • Church street, New Quay, vii:188;x:302
 • Church, Dr. A. H., i:93
 • churches
  • see specific churches as subheadings of place-names
  • see also Eglwys
 • chwarae pêl, v:427
 • chwipio’r gath, vi:91
 • Cil-cert
  • Howell Harris a (and), v:4
 • Cil-y-graig
  • see under Cilgraig, castle
 • Cilbronnau, Llangoedmor, viii:454
 • Cilcennin
  • anghydffurfiaeth, iv:98,110
  • blacksmith, vi:99,100
  • cerddoriaeth, vii:305
  • churchyard, iv:191,196
  • emigration, ii!167,225,229; x:50
  • Enclosure Act, 1812, viii:109
  • enclosure riots, v:269,284
  • enclosures, iv:312-13
  • moor, viii:103
  • music
   • see Cilcennin : cerddoriaeth
  • nonconformity
   • see Cilcennin : anghydffurfiaeth
  • parish vestry, iv:195; vi:18,28
  • poor rate, expenditure on, viii:114-15
  • population, viii:114
  • school board, iii:210,211,213
  • school teacher in 1847, ii:150
  • tai unnos, viii:106
  • woollen mill, vi:111
 • Cilcennin, gwestfa, iii:274
 • Cilcennin, manor, iii:200,203
 • Cilciffeth, iv:15
 • Cilfach Rhodri, Penbryn, v:364
 • Cilfforch, vi:217
 • Cilgerran, vii:63
  • castle, vii:57
  • limekiln, vii:61
  • quarries, i:54; vii:60
  • Ty’r Gored, vii.-60
  • weir, iii:332-3; vii:57-8,60
 • Cilgenan gorge
  • mink at, iv-.237
 • Cilgraig, castle,iii:68
 • Cilgwgan, vi:289; ix:382
 • Cilgwgan fach, Aberaeron, i:55; ix:382
 • Cilgwgan fawr, Aberaeron, i:55
 • Cilgwgan, Dafydd, Aberaeron Isaf, i:56
 • Cilgwyn
  • anghydffurfiaeth, iv:108,111
  • church book of, iv:98; v-.378
  • independent church, vii:8,11
  • mansion, viii:371
  • nonconformity
   • see Cilgwyn : anghydffurfiaeth
  • unitarian church, iv:122-3
 • Cilgwyn Estate, x:3,118
 • Cilgwyn isa, Llandysul, ii:115
 • Cilgwyn ucha, Llandysul, ii:115
 • Ciliau
  • unitarian church, iv:122-3
 • Ciliau Aeron
  • anghydffurfiaeth, iv:96,100,107
  • blacksmith, vi:100
  • emigration,ii:229;x:50
  • Enclosure Act,1812, viii:109
  • forge, v:121
  • nonconformity
   • see anghydffarfiaeth
  • parish vestry, vi:18
  • poor rate, viii:114
  • population figures,1811-31, viii:114
  • population trend, 16c to 18c, vii:259
  • religion, iv:194-5
  • St Michael’s church, iv:195
  • unitarianism, vii:10,11
 • Ciliau Pare
  • school
   • see Ciliau Pare: ysgol
  • ysgol, iv: 363,368
 • Ciliau Park
  • former deer park, iii:201
 • Cilrhiwiau, Bronwydd estate, viii:161
 • Cilymaenllwyd
  • dispersal of druidical stones
   • see Cilymaenllwyd : gwasgaru’r meini derwyddol
  • gwasgaru’r meini derwyddol, v:362
 • Cistercians, i:18-33,34-7
 • Civic Amenities Act,1967, vi:297-8
 • Clara Consols, lead mine, v:116
 • Clarach
  • limekiln, vii:182
  • port, ii:31
  • schoolroom, ii:95
 • Clareen, ketch, iv:284
 • Clarence, Elizabeth, of Agnes Lee, ii:101-02
 • Clarence, Capt. John, of Agnes Lee, ii:101-02
 • Claridge, Richard, lead mine agent, ix:332
 • Claridge, Richard, Gloucester Hall, vii:170
 • Clarita, schooner, vii:277,284
 • Clark, John, ii:43-5
 • Clark, M., vii:350
 • Clarke, i-92
 • Clarke,Miss Ellen, ii:77-8
 • Clarke, Evan Isaac, Pen-y-bont, gwniedydd, iii:33
 • Claughton, Thomas
  • and Hafod, vii:218
 • Clawdd Eithaf, v:247-8
 • Clawdd y Mynydd, vi:351
 • Clawdd y Mynydd, Smelter, i:183
 • Clayton, Ann, vi:25
 • Clayton,Thomas, Aberystwyth, master of the House of Correction, ii:293,296;iv:133
 • Cleddau Belle, schooner, ix:347
 • Cleddau Belle, vessel, viii:305
 • Cledlyn, river, iv:231
 • Clement, Catherine, Llanilar, vi:27
 • Clement, Geoffrey, ili:331; v:148; ix:246
 • Clement, John,Cardigan, burgess, v:149
 • Clement, John Geoffrey, iii:331
 • Clement, Robert, v:148-9
 • Clement, Robert, x:232
 • clera, vii:16
 • Cletwr, river, viii:184
  • mediaeval mill site,iii:110
  • road bridge over, viii:342,350
 • Cletwr corn mill, Llandysul, vi:97
 • Cletwr Valley
  • botanical records, i:92
 • Cliff railway, vii:239; viii:408-13
  • see also Constitution Hill
 • Clifford, iii:333
 • Clinton, Aberystwyth, clerk of works, vii:125-6
 • Clock and Watchmakers in Wales a.C. Peate), viii:42
 • Clocker, Anne, Melindwr, ix:330
 • clogmaking, iv-.222,228; vi:95
 • Clos-y-Graig, Frongoch
  • co-operative stores, ii:91
 • Cloughton, Mr., Hafod, x:371
 • Clun-coch, v:4
 • Clun-glas, v:2
 • Clwb Uyfrau Cymraeg, viii :42
 • Clywedog
  • tai unnos, viii:106
 • Clywedog uchaf, river, viii:358
 • coach services, iv-.30-1
 • coal, vii:59,61,62
 • coastline geomorphology, i:172-3
 • Cobb, Henry, solicitor, ix:70
 • cobblers
  • see bootmakers
 • Cockerell, Charles Robert, architect, i:48,52; il:135; vi:417-8;·vil:161,162,222;x:56- 75,289-90
 • Coed-y-brain, v:7,13
 • Coed-y-brenin, iii:202
 • Coed-y-cwm, iv: 374, 380-1
 • Coedfoel hillfort, iv: 150, 151
  • see also Castell Gwynionydd, Llandysul
 • Coeddgleision, iii: 202
 • Coedgruffydd
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Coedgruffydd iforiaid
 • Coedgwgan, Llanbadarn
  • corn mill, vi:97,252
 • Coedllwyd, Clydey, vii:309
 • Coedmor estate, vi:150,156,158,159; x:3
 • Cofadail
  • school
   • see Cofadail: ysgol
  • ysgol, vi352,360
 • Cofadail Heddwch, Trefenter, ii:47; vi:353,360
 • Coffey, George, Aberystwyth, jeweller, ix:146
 • Coffey, William, Aberystwyth, pensioner, ix:144
 • Cofiant a phregethau Gwili (E. Cefni Jones), viii:42
 • Cofiant Phillips Horeb (T. M. Phillips), viii:38
 • Cofiant W. James, B.A., B.D., Manchester, vi:48
 • Cofrestr (1717), vui:440; x:132
 • Coghlan, Albert Camillus, viii.96
 • Coghlan, Edith nee Lloyd, viii:96
 • coins
  • Roman, iv:92-3
 • Colby, Mrs., Ffynone, viii:173
 • Colby, John Vaughan, viii:155,173
 • Colby, Thomas, Cardigan, mayor, v:418; vii:503135
 • Cole and Jones, vi:228
 • Cole, Mr., Aberystwyth, dispenser, v:174
 • Cole, Elizabeth, Aberystwyth, workhouse matron, ix:141;x:147
 • Cole, Janet, v:224 Cole, John, Aberystwyth, chymist, ix:142
 • Cole, John, Aberystwyth, registrar, ix:141
  • as Llanrhystud parish clerk, vi:10; x:147
 • Coleg Bek, Llanddewibrefi, i:46-7
 • Coliseum, Aberystwyth, vii:235,237-8,240, 243,244; viii:5,10,11,14
 • College, Penbryn, ix:352
 • College farm, vi:343
 • College of Librarianship, Wales, x:333
 • colleges
  • see names of individual colleges
 • Colley, John, Parcel Canol, x:385
 • Collier drama company, vii:231
 • Collins and Godfrey, builders, v:182
 • Collins, Catherine, Melindwr, ix:326
 • Collins, Harry, vii:240
 • Collwyn ap Tangno, iii:70; iv:6,73
 • Comet, march (stallion), v:134
 • Comets, tylwyth o feirch (family of stallions), v:136
 • commerce
  • bibliography, iv307-08
 • Commerce House, Bridge Street, Aberystwyth, ii:119
 • Commercial Hotel, Aberystwyth, x:366
 • Commercial Society of…Cardigan, x:46
 • Commins Coch
  • school, ii:150-1; iv:359; x:161-79,329-48
 • Commissioners of Inquiry into the state of Education in Wales, ii:72-3
  • see also education: report, 1847
 • Committee of Inquiry into Intermediate and Higher Education in Wales
  • see Aberdare Report common land, iii.110; vii-256; viii:101
   • see also enclosures
 • Common y Dafarn-fach, viii:112
 • Commons Cottages Charity, x-92
 • commotes, iii:266,268; iv:272
 • Company of Mine Adventurers, i:189;u:29;v:268
 • Compton, Aberaeron, vi:289,290,292
 • Compton House
  • and Aberystwyth public library, iii:177,178,179
 • Compton, Esgob (Bishop), iv:10-18
 • Concordia, schooner, vii:292,295
 • Confidence, schooner, vii:276-7,279,290,293,294
 • Congreve, Ralph, v:414-16
 • Connell, John, Parcel Canol, x:385
 • Conroy, Capt. John, ix:66
 • conservatives, v320-1
 • Considerations on the… Welsh… language (1717), x:142
 • Constitution Hill, Aberystwyth, vii:239,240; viii:408-12
 • camera obscura, viii:411
 • cliff railway and gardens, viii:409-11
  • putting green, viii:412
 • Cook, A. E., botanist, i:92
 • Cookman, Charlotte nee Johnes, iii:63,9,10
 • cooper
  • see cowper
 • Cooper’s Arms, Llwyncelyn, vi:287
 • Cooper, Sir Astley, surgeon, v:169,170,173, 187,188; x:277-8,282,292-3
 • Cooper, Catherine nee Inglis Jones, ii:136; x:278,293
 • Copa Hill, viii:419,420
 • Copper Hill
  • see Copa Hill
 • copper mining, viii:419
 • coracle fishing, vi:122-3
 • coracle making
  • see cwrwglwyr
 • Corbalengi stone, Llanborth, iv:60-6
 • Corbet, Edward, Ynysmaengwyn, ix:60
 • Corbett, John, forester, ix:252
 • Corbett, William, ii:30-l
 • Corley, Mr., vii:234
 • Corley, J., viii:2
 • corn
  • growing, iv:322,326
  • mills and milling, vi:93,97-8; vi:251-2; x:122-3
  • reaping, iv:68-70
  • trade, vii:58,60,61
 • Cornelius le Brun, iii:298; ix58
 • Corner House, Bridge Street, Aberystwyth, iv:196
 • Corner Shop, Tregaron, viii:341
 • Cornish Mount, Goginan, ix:323,325,333,335
 • Cornish Row, ix:335
 • Cornwallis charity, iv5437
 • Cornwallis, Francis, v:405
 • Cornwallis, Letitia, iv:54
 • Corporation Row (Street), Aberystwyth, iv:20
 • Cors Caranod, iii:124
 • Cors Caron, i:98-101; iv:236,239,240,241
  • comments of John Leland on, i:78
  • hatters
   • see Cors Caron: hetwyr
  • hetwyr, x:19
  • wildlife, i:100-01
 • Cors Fochno, i:97-8; iv:234,241; viii:102
  • bibliography, iv:302
  • botany, i:92,93
  • embankments, viii:113
  • enclosure and drainage, viii:181-92, x:25
  • manorial waste lands, viii:101
  • peat used as fuel, iii:292
  • Rhyfel y Sais Bach
   • see Rhyfel y Sais Bach
 • Cors Goch
  • see Cors Caron
 • Cosens, Capt, Bronpadam, v:177
 • cottages, x:112,122
 • Cotterell, Sir Charles, v:404
 • Cotton, A. D., botanist, i:92
 • Coultart, A. R., architect, viii:254,256
 • County of Angelsea, vessel, viii:308
 • county schools
  • see schools as subheadings of places
 • County Shipping Co. Ltd., x:422,423
 • Court Grange Mining Company, viii:217,218, 219,220
 • Court Manorvorion, viii:79
 • courting in bed
  • see bundling
 • Coutts, Mrs., iv:26
 • Cow, Mr., Carmarthen, i:198
 • Cowan, Mr. R. E., iv:286
 • cowper, iv:215,216,229
 • Cox’s circulating library, iv:27,28
 • Cox, John, printer, iv:28
 • Cox, William, Aberystwyth, bookseller, x:259-60,263-4,266
 • Craddock, Walter, iv:96,97,105
 • Cradocke, Master Philip, v:425
 • Cradog, Sir John, v:425
 • craftsmen
  • see crefftwyr
  • see also individual crafts
  • see also industry
 • Craig, Professor, vii:230
 • Craig-gwrtheryn, Llanfihangel-ar-Arth, iii:102
 • Craig y Fedw, v:246
 • Craig y Gaseg, v:254
 • Craig y March, v:254
 • Craig y Pistyll, viii:220,221
  • botanical records, i:92
  • plano-convex knife discovered, viii:478
 • Craigddu, Llanddewi Aberarth, i:61; vi:204
 • Craiglas
  • limekilns, x:373
 • Craigyrhuad, Brongwyn, vi:111
 • Crannog fair, iii:232
 • Cranogwen
  • see Rees, Sarah Jane “Cranogwen”
 • Cranston, Sgt. Thomas, Aberystwyth, stationer, ix:145
 • Cranston, William, Aberystwyth, Chelsea pensioner, ix:145
 • Crebar, William, mining agent, iii:286
 • Credo, vessel, x:50,51
 • crefftwyr, iv:213-30
  • see also individual crafts
  • see also industry
 • Crefftwyr yng Nghymru (L C. Peate), viii:42
 • Crescent, vessel, vi:214
 • Cresswell, George, watchmaker, x:261
 • Creuddyn, commote, iii:268,277; iv:273,280; v:144; vi:139; vii:18; viii:101
 • Creuddyn Welsh Flyer, march (stallion), v:139
 • Cribb, Dr. J. M., v:188,192
 • Cribyn
  • blacksmith, vi:100
  • schools
   • see Cribyn ysgolion
  • unitarian church, iv:122-3
  • ysgolion, iv:363,364,365,368; vi:180
   • Pontfanog school, ix:307-08
 • Cribyn Clotas, ysgol (school), vi:80
 • crime, v:265-78
  • Llandysul parish, i:128,140
 • Crismas, Anne, i:130
 • Crissley ferch Dafydd Ddu BenUwyd, ix:372
 • crochennydd, iv:217
 • Crognant, Lledrod
  • woollen mill, vi:111
 • Crompton, Benjamin, vui:91
 • Cross, Cardigan, ix:336
 • Cross Hands, Llandysul, ii:115
 • Cross Inn (Llan-non)
  • blacksmith, vi:100
 • Cross Inn, New Quay
  • blacksmith, vi:100
 • Cross Inn Fach
  • gorsaf, viii:35
  • railway station
   • see Cross Inn Fach gorsaf
 • Crosswood estate, iii:70-88; iv:14; vi:28; vii:261
  • and David Lloyd, viii:340
  • and Ffos-y-bleiddiaid, ii:242
  • bibliography, iv:307
  • deeds, viii:218
  • figures of rabbits killed, iv:236
  • hares accounted, iv:239
  • increase in rent, 1801-14, v:280
  • lead mines, i:179,180,183; v:317
  • politics, v:319,338
  • prehistoric sites, ix:270
  • Roman fort, iv:87,88,90
   • see also Vaughan family and members
 • Crowly, David, Parcel Canol, x:385
 • Crowly, Mary, Parcel Canol, x:385
 • Crown, Llandysul, ii:115
 • Crown, public house, New Quay, vii:291
 • Crown, tavern, Aberaeron, vi:289
 • Crown Fach, Llandysul, ii:115
 • Crowther, J. N. (Glanceri), iv:372; x:431-7, 441,442-6
 • Crowther, Sarah nee Lloyd, x:431
 • Crug Coe
  • barrow, ix:289
 • Crug Cou
  • cairn, ix:268
 • Crug Du, ix:274
  • barrow, ix:289
 • Crug Mawr
  • battle of, i:40; x:190
  • earthen vases, ix:272
  • ghost
   • see Crug Mawr ysbryd
  • ysbryd, v:383
 • Crug y Balwg
  • mound, ix:268
 • Crug-y-Maen
  • independent church, vii:8
 • Crugyn Dimai castle, iii:67
 • Crugyreryr, Talgarreg
  • woollen mill, vi:111
 • Crutseyson, grange, vi:342
 • Cruwys, Mr., viii:354
 • Crygg Llyw, v:48
 • Crynfryn House, Aberystwyth, iii:299; iv:194; v:173,199; x:271,364-5
 • Crynfryn Row, Aberystwyth, iii:299; x:271,365
 • crynwyr, iv:111-12
 • culm trade, vi:209; vii:59,61,281-2; ix:l 15-16
 • Cumberland, George, iii:343; vii:215,216,221
 • Cumming, L, botanist, i.92
 • Cummins, Cathne, Parcel Canol, x:385
 • Cummins, Daniel, Parcel Canol, x:385
 • Cummins, Ellen, Parcel Canol, x:385
 • Cummins, Jeremiah, Parcel Canol, x:385
 • Cundy, Margaret Coakley nee Davies, vi:243, 244,245,247
 • Cunedda Wledig, iii:106; iv:191,200; vi:267, 268; vii:1-2
 • Cupola, Trefechan, iii:298
 • Curcagni, Celtic chieftain, viii:370
 • Curlew weavers, Troed-yr-aur, vi:111
 • Customs House, Aberystwyth, iv:23
 • Cuthbert, Mr., vii:51-2
 • Cwerchyr, river
  • road bridges over, viii:335,338
 • Cwerchyr, Henllan
  • woollen mill, vi:110
 • Cwm, Blaen-porth
  • Howell Harris a (and), v:2,8,10
 • Cwm, Llangoedmor, v:11
 • Cwm-ann, v:2
 • Cwm Buga, v:246
 • Cwm-cou
  • blacksmith, vi:100
 • Cwm Cynfelin
  • bibliography, iv:302
 • Cwm Cynon, v:8,9,10
 • Cwm Danygelli, v:11
 • Cwm Du, viii:82
  • bards
   • see Cwm Du beirdd
  • beirdd, v:385
  • emigration
   • see Cwm Du ymfudo
  • Sain Mihangel, viii:469
  • ymfudo, ii:167
 • Cwm Einion
  • botanical records, i:92
 • Cwm Gwyddil valley, vi:437
 • Cwm Lladron, ix:343,344
 • Cwm Mawr mine, vii:87
 • Cwm-meudwy, Llandysul, iii:107
 • Cwm Meurig, Gwnnws
  • castle, iii56
 • Cwm Mill, Tal-y-bont, vi:109,113
 • Cwm-ul
  • bidding, iv:41-6
 • Cwmbach, farm, iii:136,145
 • Cwmbrwyno, Melindwr, ix:333
 • Cwmbrwyno “castle”, iii:69
 • Cwmbrwyno chapel school, Melindwr, ix:333
 • Cwmbrwyno mine house, Melindwr, ix:333
 • Cwmbrwyno turnpike road, Melindwr, ix:333
 • Cwmbwa farm, ii:277; v:114
 • Cwmcafan, Talsarn
  • woollen mill, vi:111
 • Cwmcastell, Dihewyd, iii:197
 • Cwmcastell, Llannarth, iii:69
 • Cwmceulan, Melindwr, ix:333
 • Cwmcoednerth, iv:374
 • Cwmdeuddwr grange, Strata Florida, i:36
 • Cwmeithin
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Cwmeithin iforiaid
 • Cwmerfyn
  • Capel Bethlehem, vi:386
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Cwmerfyn iforiaid
  • lead mine, 1:179,181,184; v.122; viii:217, 218,219,220,355,356; x:383
 • Cwmerfyn Bach (Cwm Ervin Bach), viii:356
 • Cwmergyr
  • education, iii:209
 • Cwmfelin
  • iforiaid, iii:28
  • ivorites
   • see Cwmfelin iforiaid
 • Cwmgwaednerth
  • see Cwmcoednerth
 • Cwmhowni, v:8,9,11,12,13
 • Cwmhyar
  • corn mill, iv:165; vi:97
 • Cwmmins, Aberaeron, vi:291
 • Cwmmwd y Perfedd, ii:30
 • Cwmrheidol
  • population, 1861-71, ix:128-34
 • Cwmrheidol United District School Board, iii:208-09,210,211,213
 • Cwmsebon
  • lead mine, viii:217,218,219,220,222
 • Cwmsychbant Unitarian cemetery
  • grave of M. U. G. Williams, viii:348
 • Cwmsymlog, x:125
  • baptists, iv:124
  • bibliography, iv.302
  • church, ii:28
  • iforiaid, iii:31
  • ivorites
   • see Cwmsymlog iforiaid
  • lead mines, 1:177,178,181,183,184,185,189; ii:27-38,54-5; iii:286; iv:129; v:272; viii:217,218,219,220,355,357
   • see also Blaencwmsymlog mine
 • Cwmsymlog, fishing boat, v:273
 • Cwmtudu
  • mill, x:315
  • shipbuilding, ix:122
 • Cwmyrolchfa
  • road bridge, viii:342
 • Cwmystwyth, v:21
  • bibliography, iv:302
  • brigands, vi:145
  • cerddoriaeth, vi:305
  • grange, i:36
  • lead mine, i:179,181,184; iv:129; v:110- 13,271; vii:86-7; viii:341,419-38; ix:60; x:125
  • road bridge at, viii:345
   • see also South Cwmystwyth mine
   • see also West Cwmystwyth mine
  • music
   • see Cwmystwyth cerddoriaeth
  • school
   • see Cwmystwyth: ysgol
  • shop, viii:424
  • Temperance Society, ii:92
  • toll gate sign presented to museum, ii:178
  • ysgol, iv:365-6
 • Cwmystwyth Company (1885-6), viii:431-3
 • Cwmystwyth Company (1886-96), viii:433-o
 • Cwmystwyth Mill, lead mine, v:111
 • Cwmystwyth Mining Co. Ltd., v:111-13; viii:436
 • cwn, iii:107
 • Cwrcoed, Llandyfriog, viii:89
 • Cwrrws, Llandyfriog
  • corn mill, vi:97
 • Cwrs y Byd, viii:49
 • Cwrtnewydd
  • blacksmith, vi:100
  • craftsmen
   • see Cwrtnewydd : cwrefftwyr
  • cwrefftwyr, iv:215
 • cwrwglwyr, iv:220-1
 • Cyd-Bwyllgor Addysg, viii:48
 • Cydplwyf
  • factory, x:316
 • Cydymddiddan ynghylch Bedydd Plant, viii:468
 • Cydymmaith i’r Allor (1715), viii:449,465
 • Cyfansoddiad Athronyddol Enwau Lleoedd Cymreig yng Nghymru, :362
 • Cyfeiliog, cwmwd (commote), v-.246,251
 • Cyfnewidfa Lahar, Llandysul, viii:40,45
 • Cyfoeth y Brenin
  • enclosures, viii:109
 • Cyfoeth y Brenin United District School Board, iii:210,211,213; iv:370
 • Cyfrinfa Tyssul, iv:157
 • Cyhylyn Fardd, iv:7,8,9
 • Cymanfa Bedyddwyr Llandysul, vi:307-08
 • Cymanfynydd, iii:196
 • Cymdeithas Ddiwylliadol Eglwys Annibynwyr Hawen, v:347
 • Cymdeithas Fuddiannol Llandyssul, viii:28
 • Cymdeithas Fudcliannol y Cilgwyn, viii:28
 • Cymdeithas Fuddiant y Cilgwyn, iv:158
 • Cymdeithas Gyfeillgar Christmasia, iv:158; vili:28
 • Cymdeithas Gyfeillgar Tyssul Sant, vili:28
 • Cymdeithas Llên Dyffryn Teifi, vili:34
 • Cymdeithas y Temlwyr Da, Llandysul, viii:28
 • Cymdeithas yr Hen Frythoniaid, viii:441,464
 • Cymdeithasau Cyfeillgar Llandysul, viii:28
 • Cymdeithasfa Pontrhydfendigaid, viii:207
 • Cymric Shipping Co. Ltd., x:422
 • Cymro bonheddig, freeman, iv:273
 • Cynuo Llwyd, march (stallion), v:136
 • Cynan, abad Hendy-gwyn (abbotof Whitland), vi:301
 • Cynan ab Owain, x:191
 • Cynan ap Maredudd, v:144,145; ix:368
 • Cyneiniog, river
  • road bridge over, viii:346
 • Cynfyn Maelawr, vii:18
 • Cyngor Difrifol i un ar ôl Bod yn Glaf, vili:452
 • Cyngor Llyfrau Cymraeg, viii:48
 • Cyngor y Celfyddydau, viii:48
 • Cynllo, v:424
 • Cynllo, river
  • road bridge over, viii:335
 • Cynllun y Pum Sir, viii:48
 • Cynnull Mawr, Llandre
  • corn mill, vi:97
 • Cynon chapel, Llanfihangel-y-Creuddyn,iv:126
 • cyntedd, iii:106
 • Cytir, iii:107; ix:20
See:
Index | Towns in Ceredigion | Villages in Ceredigion | Historic Sites in Ceredigion | Ceredigion Listed Buildings | Ceredigion Scheduled Monuments | Ceredigion Parks and Gardens | Ceredigion Conservation Areas | Research Organisations