Arferai Capel Soar Tre'r Ddôl fod safle'r Hen Gapel. Gradd II Cyn gapel Methodistaidd Rhestredig

Hanes Tre’r-ddôl


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/so5mqpj3a12x/public_html/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel.php on line 832

Hanes Tre’r-ddol a’i archeoleg a’i hynafiaethau. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Ynyslas ac Taliesin.

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi ysgrifennu erthyglau am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Tre-ddôl.

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion