Mapio Hanesyddol Llanbedr Pont Steffan - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Hanes Llanbedr Pont Steffan

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Llanbedr Pont Steffan. Yn dref yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Mae’r dref farchnad wedi’i lleoli rhwng Felinfach a Chwmann, i’r dwyrain Llanwnnen.

Mae ardal gadwraeth Llanbedr Pont Steffan yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

Lluniau Hanes
Llanbedr Pont Steffan
Hanes Llanbedr Pont Steffan Golygfa Ceredigion o'r Stryd Fawr
Stryd Fawr Llanbedr-Pont-Steffan
Sir: Ceredigion
Cymuned: Llanbedr Pont Steffan
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN54NE
Cyfeirnod Grid SN5776348102
Plwyf Canoloesol
Cantref: Is Aeron
Commote:
 Mebwynion
Plwyf Eglwysig: 
Llanbedr Pont Steffan Gwledig,
Acres: 4599.350
Llanbedr Pont Steffan Trefol,
Acres: 1753.519
Cant y Plwyf: Moyddyn
Ffiniau Etholiadol:
Llanbedr Pont Steffan
Adeiladau Rhestredig
Llanbedr Pont Steffan
Henebion Rhestredig
Llanbedr Pont Steffan
Cardiganshire Fonts - Lampeter
Ffont Sir Aberteifi –
Llanbedr Pont Steffan

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau am archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, ac mae llawer o’r erthyglau yn ymwneud â hanes Llanbedr Pont Steffan.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castell Olwen
 • Lampeter Castle Mound
 • Lampeter Pillbox

Visit to Lampeter

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Volume: 1

Dial from Lampeter Old Church

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 2, No 1

OLD CARDIGANSHIRE HOUSES, written and illustrated by D. Ernest Davies, m.a., Velindre, Lampeter

WELSH FIRESIDE INDUSTRIES EXHIBITION AT LAMPETER

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 4

CARDIGANSHIRE FONTS, by Professor Tyrrell Green – 6. Lampeter

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 3

Llanbedr Pont Steffan a rhan uchaf Dyffryn Teifi mewn hen luniau/Lampeter and the upper Teifi Valley in old photographs, 1990

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1991 Vol XI No 3

Yr Esgob Burgess a Choleg Llanbedr / Bishop Burgess and Lampeter College, D. T. W. Price 1987

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1986 Vol X No 3

Saint David’s College, Lampeter: Tradition and Innovation in the Design of its First Building – By John Thomas – 57

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1984 Vol X No I

A history of Saint David’s University College Lampeter, volume one: to 1898, by D. T. W. Price 1977.

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1977 Vol VIII No 2

The Borough of Lampeter in the Early Fourteenth Century – By I. J. Sanders – 136

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1961 Vol IV No 2

St. David’s College, Lampeter, and the Presbyterian College Carmarthen – 194

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1951 Vol I No 2

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Lampeter, iii:270; x:126
  • ale houses, ii:128
  • anghydffurfiaeth, iv:96,98,100,104-05,106,107
  • argraffu, viii:204
  • bibliography, iv:303
  • Black Lion, ii:128,133,135
  • blacksmiths, vi:99
  • blanket
   • see Lampeter : carthen
  • Borough Council, iv:280
  • borough elections 18c, v:402,4034, 05,4064, 07,409,412,414,415,417,418,419,420
  • borough elections1741,vi:128-9
  • borough elections1774, vii:50,54-5
  • borough in the early 14c, iv:136-41
  • boundaries, iv:137-8
  • bridge, viii:348
  • burgesses, iv:137-41
  • carthen, iv:217
  • castles, i:140; iii:51,57,67,68,69;vi:286
  • celddoriaeth, vi:303
  • charters, iv:136
  • college
   • see St David’s College, Lampeter
  • com mill, vi:97
  • Court Leet, ii:128
  • emigration
   • see Lampeter : ymfudo
  • fairs, iii:321; iv:136,140,219,329; v:129; ix:183
  • High Street,ii:128
  • house of correction, vi:15
  • Howell Harris, v:2
  • Independent church, vii:8
  • influence of J. Battersby-Harford, ii:137
  • jurors, iv:139
  • labourers’ diet,1837, x:42
  • maenor, iv:136,140
  • maerdref, iii:271-2; iv:136,137
  • map,ii:268
  • market, iii:321; iv:136
  • mills, iii:329,331,332
  • Ministers Accounts, iv:136-41
  • music
   • see Lampeter : celddoriaeth
  • nonconformity
   • see Lampeter : anghydffurfiaeth
  • poorhouses, vi:16
  • printing
   • see Lampeter : argraffu
  • Quarter Sessions, ii:128
  • Royal estates at, v:151
  • schools, iv:364,369; vi:52,54,56,57,58,62,69,82,83
   • day schools, ii:141,147
   • grammar school, i:45,48; vi:47,54,57,63,77; viii:51; ix:196,198,199
   • intermediate school, viii:53-4,57,59
   • Maestir, iii:225,226; iv:364
   • St. Peter’s National school, iii:224
   • school board, iii:210,211,213,223-30
  • tannery, vi:93
  • vestry, ii:128; vi:4,7,10,1,618,24
  • water mill, iv:138,140
  • Wesleyan Methodists, iv:126
  • workhouse, viii:254-5,264,274
  • ymfudo, ii:167
 • Lampeter-Aberaeron railway, vi:213
 • Lampeter Friendly Society Oub,x:45
 • Lampeter Union, viii:246-9,250,251,254,263,264,269,273,274

Yn ôl i’r brig ↑

3. Darluniau a Hen Luniau

 • Saint David’s College Lampeter. Cockerell’s scheme dated 20 Dec 1821, facing x:65 pl. 6
 • Saint David’s College Lampeter. Cockerell’s scheme dated 20 Dec 1821, as redrawn by Prof. Tyrrell Green, facing x:65 pl. 7
 • Saint David’s College Lampeter. Interior of quad, facing x:64 pl. 3
 • Saint David’sCollege Lampeter. Plans, x:60-1 fig.1

Yn ôl i’r brig ↑

4. Ysgolion ac Addysg

 • schools, iv:364,369; vi:52,54,56,57,58,62,69,82,83
  • day schools, ii:141,147
  • grammar school, i:45,48; vi:47,54,57,63,77; viii:51; ix:196,198,199
  • intermediate school, viii:53-4,57,59
  • Maestir, iii:225,226; iv:364
  • St. Peter’s National school, iii:224
  • school board, iii:210,211,213,223-30
 • college
  • see St David’s College, Lampeter

Yn ôl i’r brig ↑

5. Diwydiant a Chrefftau

 • blacksmiths, vi:99
 • blanket
 • com mill, vi:97
 • labourers’ diet,1837, x:42
 • market, iii:321; iv:136
 • mills, iii:329,331,332
 • printing
 • tannery, vi:93
 • water mill, iv:138,140
 • Lampeter-Aberaeron railway, vi:213

Yn ôl i’r brig ↑

6. Gweinyddiaeth Leol

 • Court Leet, ii:128
 • Quarter Sessions, ii:128

Yn ôl i’r brig ↑

7. Adeiladau a Seilwaith

 • ale houses, ii:128
 • Black Lion, ii:128,133,135
 • bridge, viii:348
 • castles, i:140; iii:51,57,67,68,69;vi:286
 • High Street,ii:128

Yn ôl i’r brig ↑

8. Cyfiawnder a’r Gyfraith

 • house of correction, vi:15
 • jurors, iv:139

Yn ôl i’r brig ↑

9. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

 • Independent church, vii:8
 • Ministers Accounts, iv:136-41
 • nonconformity
  • see Lampeter : anghydffurfiaeth
 • vestry, ii:128; vi:4,7,10,1,618,24
 • Wesleyan Methodists, iv:126

Yn ôl i’r brig ↑

10. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Llanbedr Pont Steffan

Yn ôl i’r brig ↑

11. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

LAMPETER (LLAN-BEDR) PONTSTEPHEN, bwrdeistref, tref farchnad, a phlwyf, a phennaeth undeb, yn rhannol yn adran Uchaf cant o Troedyraur, ond yn bennaf yn adran cant Moythen, sir Aberteifi, De Cymru, 27 milltir (E.) o Aberteifi, a 203 (W. gan N.) o Lundain; yn cynnwys, gyda phentrefan Trêvycoed, 1507 o drigolion. Mae’r enw’n dynodi “eglwys Sant Pedr,” ac mae appeliad nodedig Pont-Stephen wedi’i ychwanegu o bont dros afon Teivy, ar bellter o tua hanner milltir, a godwyd, fel y tybiwyd yn amwys, gan y Brenin Stephen , yn un o’i ffyrdd i mewn i Gymru. Dywedir hefyd fod y frenhines honno wedi gwersylla mewn dôl ger yr afon, ac yna o’r enw “Dôl y Brenin;” ac mewn cae cyffiniol yr oedd gynt yn fflat tanddaearol, o’r enw “The King’s Cellar,” a arweiniodd hediad rhyfedd o risiau cerrig, a symudwyd beth amser yn ôl gan ffermwr, er mwyn y deunyddiau. Ond o achau hynafol Cymru, ymddengys bod y bont wedi bod yn waith perchennog maenoraidd israddol yn y gymdogaeth hon, o’r enw Stephen, y defnyddiwyd ei enw i ddynodi’r codiad defnyddiol hwn, ac felly daeth yn gysylltiedig ag enw’r dref a’r plwyf cyfagos.

Ymddengys fod hwn gynt yn lle mwy o faint a phwysigrwydd nag y mae ar hyn o bryd, “dynion Llan-Bedr” yn cael eu crybwyll dro ar ôl tro o ran rhagoriaeth yn y Cronicl Gymreig. I’r de-orllewin o’r dref mae llain o dir o’r enw Mynwent Twmas, “mynwent St. Thomas,” lle mae darnau o eirch plwm wedi’u cloddio yn aml; gelwir y stryd sy’n arwain tuag ati hefyd yn stryd Sant Thomas, ac mae traddodiad yn adrodd bod adfeilion yr adeilad wedi bod yn weladwy tua 200 mlynedd yn ôl. Cynrychiolir bod arglwyddi hynafol y lle yn ddynion o gyfoeth mawr: roedd eu plasty mewn lleoliad hyfryd ar arddeliad goruchafiaeth i’r gorllewin o’r dref; ac mae peth olion eto yn bodoli o sarn a arweiniodd, yn ôl traddodiad, ohoni at ddrws gorllewinol yr eglwys. Dywedir i gastell Lampeter gael ei ddymchwel, tua chanol y ddeuddegfed ganrif, gan Owain Gwynedd, Tywysog Gogledd Cymru, mewn alldaith yn erbyn y Normaniaid a’r Ffleminiaid yn Sir Aberteifi a’r rhannau cyfagos; mae i fod i sefyll mewn dôl ar ochr dde’r ffordd sy’n arwain at Aberystwith, gyda’r safle wedi’i farcio gan dwmpath artiffisial uchel, wedi’i amgylchynu gan ffos. Yn 1188, bu Baldwin, Archesgob Caergaint, Giraldus Cambrensis, John, ab Whitland, a Sisillus, abad mynachlog Strata-Florida, yma yn olynol yn huawdl wrth bregethu’r croesgadau.

Mae’r dref, sy’n fach, wedi’i gwella’n fawr trwy godi llawer o dai da ar brydlesi a roddwyd gan J. S. Harford, Ysw., O Peterwell, sy’n arglwydd y faenor. Mae mewn lleoliad dymunol yn Nyffryn hyfryd Teivy, ar lan ogleddol yr afon honno, sydd yma’n ffurfio’r ffin rhwng siroedd Aberteifi a Chaerfyrddin, ac mewn llain ddiwylliedig i raddau bach, wedi’i hamgylchynu ar bob ochr gan fynyddoedd o ddrychiad sylweddol. . Mae’r dref yn cael digon o ddŵr o’r afon, a hefyd o ffynhonnau yn y gymdogaeth. Ei brif addurn pensaernïol yw Coleg Dafydd, y mae ei sefydlu wedi tueddu i hyrwyddo ffyniant y lle yn fawr. Mae pont newydd wedi’i hadeiladu ar draws y Teivy, a chafwyd deddf seneddol rai blynyddoedd yn ôl ar gyfer adeiladu llinell newydd o ffordd o’r dref i Llanymddyfri. Mae’r trigolion yn caffael groser ac amryw o erthyglau eraill i’w bwyta yn y cartref o Fryste, sy’n cael eu cludo ar y môr i Aberaëron, ac oddi yno mewn cerbyd tir bellter o dair milltir ar ddeg; glo o ansawdd bitwminaidd o Gasnewydd a Llanelly, sy’n cael ei ddwyn i’r un porthladd; a glo cerrig a culm gan dir o Llandebie a Llandyvaen, pellter o ryw ddeng milltir ar hugain. Cefnogir cymdeithas amaethyddol. Mae’r farchnad ddydd Sadwrn: cynhelir tair prif ffair, yn ogystal ag eraill o nodyn israddol, yn flynyddol ar y dydd Mercher yn wythnos y Sulgwyn, Gorffennaf 10fed, a Hydref 19eg. Mae’r plwyf yn cynnwys ardal o 5200 erw.

Y siarter gorffori gynharaf y mae copi ohoni yn bodoli, yw un Harri VI. Mae ei grant, fodd bynnag, yn adrodd eraill mor bell yn ôl â theyrnasiad Edward II. Caniatawyd yr hyn y mae’r fwrdeistref bellach yn cael ei lywodraethu oddi tano gan George III., Yn y 54fed flwyddyn o’i deyrnasiad. Mae’n adrodd bod Lampeter yn fwrdeistref hynafol iawn, gyda meddiant, ynghyd â phresgripsiwn ac arferiad â grantiau a siarteri, o nifer o ryddid, yr oedd wedi’u mwynhau o amser y tu hwnt i’r cof; a chan fod cofnodion a dogfennau cynnar y lle wedi eu colli i raddau helaeth, roedd angen cadarnhau i’r bwrdeisiaid eu holl ffeiriau, marchnadoedd ac imiwnedd eraill. Gwnaeth hyn y siarter yn unol â hynny, gan ailgyfansoddi’r gorfforaeth o dan y teitl “Bwrdeisiaid bwrdeistref Llampeter-Pont-Stephen,” a deddfu amrywiol reoliadau ar gyfer ethol swyddogion yn briodol, a rheoli materion y dref yn iawn. . Mae aelodau’r gorfforaeth yn bortread, clerc tref, glain neu feili, a nifer amhenodol o fwrdeisiaid. Mae dau leet llys yn cael eu cynnal ar gyfer y fwrdeistref ar ddiwrnodau a benodwyd gan stiward arglwydd y faenor, y naill yn Mihangel, a’r llall adeg y Pasg; yn y cyntaf y mae’r rheithgor, sy’n cael eu dewis gan y stiward, yn cyflwyno iddo bortread a glain o blith y bwrdeisiaid: yn gyffredinol mae swydd clerc y dref yn cael ei llenwi gan y stiward. Mae’r porthladd, yn rhinwedd ei swydd, yn gweithredu fel ynad i’r fwrdeistref, ar yr un pryd ag ynadon heddwch y sir. Mae gan glerc y dref hawl i ffi o hanner coron ar dderbyniad rhyddfreiniwr; ac mae breintiau’r bwrdeisiaid yn cynnwys hawl comin ar rai tiroedd gwastraff sy’n cynnwys tua ugain erw, a rhyddid rhag y tollau yn y fwrdeistref, sy’n eiddo i berchennog ystadau Peterwell. Er mwyn dod yn fwrdeisydd, mae angen i’r rheithgor ei gyflwyno i’r stiward.

Mae Lampeter yn cyfrannu at Aberteifi, Aberystwith, ac Atpar, wrth ddychwelyd aelod i’r senedd. Roedd yr hawl i ethol gynt yn y bwrdeisiaid yn gyffredinol; mae bellach, trwy ddeddf 1832, ar gyfer “Diwygio Cynrychiolaeth y Bobl,” wedi’i freinio yn yr hen fwrdeisiaid preswyl yn unig, os yw wedi’i gofrestru’n briodol yn unol â darpariaethau’r ddeddf, ac ym mhob person gwrywaidd o oedran llawn sy’n meddiannu, naill ai fel perchennog, neu fel tenant o dan yr un landlord, tŷ neu fangre arall yn y fwrdeistref sydd â gwerth blynyddol o £ 10 ac i fyny, ar yr amod ei fod yn gallu cofrestru fel y mae’r ddeddf yn ei gyfarwyddo: nifer y tenementau o werth blynyddol peidio mae llai na £ 10 tua hanner cant, a chyfanswm y pleidleiswyr tua 150. Dyma un o’r mannau pleidleisio yn ethol marchog ar gyfer y sir. Mae pwerau llys dyled sirol Lampeter, a sefydlwyd ym 1847, yn ymestyn dros ardaloedd cofrestru Lampeter a Trêgaron. Mae neuadd y dref yn adeilad nwyddau, a godwyd ym 1818, ar draul Richard Hart Davis, Ysw., Arglwydd y faenor: mae’r rhan isaf yn cael ei phriodoli i’r farchnad.

Mae sylfaen Coleg Dafydd, yn y lle hwn, i’w briodoli i weithredoedd caredig ac anniffiniadwy’r diweddar Dr. Burgess, Esgob Salisbury, y bu ei dduwioldeb am gyfnod o ugain mlynedd yn Esgob Tyddewi , wedi eu coroni yn hir gyda llwyddiant llwyr trwy godi’r coleg bonheddig hwn, a thrwy sicrhau gwaddol parchus iddo. Wedi cynrychioli i’w Fawrhydi George IV. yr angen a oedd yn bodoli ar gyfer sylfaen o’r fath, gan na allai llawer o’r personau a fwriadwyd ac a gymhwysodd orau ar gyfer y weinidogaeth yng Nghymru fynd i gostau addysg addas yn Rhydychen neu Gaergrawnt, ysgogodd y frenhines honno i ymuno’n galonog â’r prosiect, trwy gynorthwyo gyda’i bwrs, trwy roi sawl cynghorydd arno, a thrwy roi siarter iddo, a sicrhaodd nifer o fanteision i’r coleg. Gosodwyd y garreg sylfaen gan yr esgob ar y 12fed o Awst, 1822, a chwblhawyd ac agorwyd yr adeilad ar gyfer derbyn myfyrwyr ym 1827, ar draul tua £ 20,000. O’r swm hwn, cyfrannwyd £ 6000 gan y llywodraeth, £ 1000 gan y brenin, a chynhyrchwyd y gweddill o gasgliadau a wnaed gan yr esgob ymhlith clerigwyr ei esgobaeth a’r cyhoedd yn ystod blynyddoedd lawer blaenorol. Prynwyd safle’r adeilad, sy’n cynnwys bron i dair erw, am £ 100; at hyn ychwanegwyd pedair erw a hanner wedi hynny, ar gost o £ 400, ac mae’r ardal gyfan, ac eithrio’r tir a feddiannir gan y coleg ei hun a thŷ’r is-egwyddor, wedi’i osod allan ar sail pleser a teithiau cerdded. Mae’r adeilad, a godwyd o ddyluniad gan Mr. CR Cockerell, yn strwythur pedronglog golygus, sy’n cynnwys tŷ i’r prifathro, fflatiau i’r ymwelydd a phedwar athro, ystafelloedd ar gyfer dros saith deg o fyfyrwyr, capel, neuadd a llyfrgell, gyda’r swyddfeydd colegol arferol; yr is-brifathro yn meddiannu preswylfa ar wahân. Mae’r llyfrgell eisoes yn cyflwyno casgliad o 18,000 o gyfrolau, gyda hanner ohonynt yn rhodd i’r esgob, ac mae bob amser yn hygyrch i’r myfyrwyr o dan gyfyngiadau cymedrol iawn.

Mae’r siarter wedi’i dyddio ar y 6ed o Chwefror, 1829, ac ar ôl adrodd y cymhellion y sefydlwyd y coleg oddi tanynt, mae’n rhoi grantiau i’r sefydliad, yn unol â gweithred a basiwyd yn flaenorol, swyddogion rheithgorau Llangoedmore yn sir Aberteifi, a Llanedy yn sir Caerfyrddin, ficerdy San Pedr yn nhref Caerfyrddin, a rheithgorau sinecure Llangeler yn yr un sir, a Llandewi-Velvrey yn Sir Benfro, ynghyd â’r holl hawliau sy’n perthyn iddyn nhw. Mae’n datgan y bydd y coleg yn barhaus, ar gyfer addysg pobl sydd i fod i urddau sanctaidd, a bydd yn cynnwys pennaeth, dau neu fwy o diwtoriaid, a’r un nifer o athrawon. Mae’n penodi Arglwydd Esgob Tyddewi am y tro, yn ymwelydd, ac yn datgan y bydd y pennaeth, & c., A’u holynwyr, yn gorff corfforaethol, o dan enw’r “Prifathro, Tiwtoriaid, ac Athrawon St. Coleg David yn sir Aberteifi a thywysogaeth Cymru, “â sêl gyffredin, gyda thrwydded i ddal y advowsons uchod, ac i brynu tiroedd a advowsons at ddefnydd y coleg, fel bod gwerth y advowsons a’r tiroedd pellach felly ni chaiff a ddelir mewn mortmain fod yn fwy na £ 4000 yn flynyddol uwchlaw’r holl daliadau; hefyd i feddu cymynroddion a buddion elusennol, a chyfraniadau ac anrhegion eraill; ac erlyn a chael eich siwio o dan yr enw dywededig. Mae’r siarter nesaf yn caniatáu i’r swyddogion i benaethiaid y coleg a’u holynwyr, ar ymddiried, gyflwyno i’r byw fel y byddant yn dod yn wag, y personau hynny, sy’n aelodau o’r coleg, a benodir gan yr ymwelydd. Mae hefyd yn ordeinio y bydd y pennaeth, & c., Yn gweithredu yn unol â statudau, rheolau, ac ordinhadau a luniwyd gan yr ymwelydd ar gyfer llywodraeth dda y coleg, gyda phwer i’r olaf newid yr un peth i’r graddau y bydd y newidiadau yn unol. gyda’r siarter, a deddfau’r deyrnas. Mae’r siarter yn adrodd bod Ei Fawrhydi wedi penodi’r Parch. L. Lewellin, o Goleg Iesu, Rhydychen, i fod y pennaeth cyntaf, a phersonau eraill a enwyd, yn diwtoriaid ac athrawon cyntaf; ac yn datgan, ar y swydd wag gyntaf yn y brifathrawiaeth, y bydd athro Diwinyddiaeth Regius, athro Diwinyddiaeth Margaret, ac Athro Gwlad Groeg, ym mhrifysgol Rhydychen, yn enwebu dau feistr ar y celfyddydau naill ai o Rydychen neu Gaergrawnt, y maent yn eu hystyried yn addas i gyflenwi’r swyddfa, ac y bydd yr ymwelydd yn dewis un ohonynt yn brifathro; y bydd y dyletswyddau tebyg, ar y swydd wag olynol, yn cael eu harfer gan yr un athrawon ym mhrifysgol Caergrawnt, ac ati bob yn ail ar bob swydd wag; ac ar eu hesgeulustod, y bydd yr ymwelydd yn penodi person cymwys. Nid oes statudau wedi’u llunio eto yn ôl y siarter, ond mae rheoliadau dros dro, sy’n cynnwys egwyddorion cyffredinol, wedi’u fframio fel paratoad i’r lleill. Mae’r ymwelydd yn mynychu bob blwyddyn naill ai’n bersonol neu gan ei is-ymwelwyr, y mae ganddo’r penodiad ohono, ac sy’n adrodd iddo am gyflwr a chyflwr y coleg. Ar hyn o bryd mae’r sefydliad yn cynnwys pennaeth, sydd hefyd yn drysorydd, yn athro Groeg, ac yn uwch athro diwinyddiaeth, gyda chyflog ac enillion sy’n dod i gyfanswm o £ 850; yn is-brifathro, sy’n athro Hebraeg ac yn athro iau diwinyddiaeth, ac sydd â chyflog ac enillion sy’n dod i gyfanswm o £ 650; yn athro Cymraeg, gyda chyflog, & c., £ 250; yn athro mathemateg, ac yn athro athroniaeth naturiol. Mae’r ddwy broffesiwn olaf yn ddim ond anrhydeddus, neu sinecures, y cronfeydd nad ydynt yn cyfaddef ar hyn o bryd o unrhyw gyflogau. Mae nifer y myfyrwyr tua hanner cant.

Mae sawl ysgoloriaeth wedi’u sefydlu gan ffrindiau’r sefydliad. Yn ystod oes Dr. Burgess, talodd £ 40 y flwyddyn am gefnogi pedair ysgoloriaeth o £ 10 yr un, yn bennaf yn deillio o gronfeydd a gyflenwyd gan unigolion a ddewisodd yr esgob fel sianel eu haelioni. Prif ffynhonnell y rhain oedd cymynrodd o £ 100 a chyfran yng nghamlas y Rhaglaw, gan Francis Burton, Ysw., A chymynrodd £ 179 i’r esgob gan Mrs. Martha More, am “ei elusennau yng Nghymru;” cyflenwyd y gweddill o’i bwrs ei hun. Pan fu farw, gadawodd Dr. Burgess £ 3000 tri y cant. consol., o’r diddordeb, roedd £ 40 i’w glustnodi i gynnal a chadw’r pedair ysgoloriaeth uchod, ac, ar ôl marwolaeth Mrs. Burgess, y gweddillion i’w gymhwyso wrth waddoli ysgoloriaethau newydd, neu ar gyfer y cyfryw dibenion eraill fel y dylai’r ymwelydd feddwl yn iawn. O’r pedair ysgoloriaeth hyn, cyfarwyddodd yr esgob y dylid enwi dwy yn Eldon, allan o ganmoliaeth i’r cyfoed o’r enw hwnnw, a oedd, ar gais yr esgob, wedi sicrhau’r buddion a oedd yn gysylltiedig â’r coleg, o’r goron; y dylid galw’r trydydd yn Burton, a chael ei ddyfarnu, fel y ddau gyntaf, i fyfyrwyr brodorion y dywysogaeth, a ddylai basio’r arholiad gorau yn Hebraeg, y clasuron, y Gymraeg, a thystiolaeth Cristnogaeth; ac y dylid galw’r pedwerydd yn eiddo Mrs. Martha More, a bod yn agored i holl aelodau’r coleg am yr arholiad gorau yn hanes a chynnwys y Beibl, ac yn nhystiolaeth Cristnogaeth. Mae’r Van Mildert yn ysgoloriaeth agored, sy’n deillio o grant o £ 500 gan y diweddar Esgob Durham, sydd bellach wedi’i freinio mewn £ 545. 14. tri y cant. consol., ac yn cynhyrchu £ 16 y flwyddyn. Mae un agored arall o £ 10, o’r enw ysgoloriaeth Harford, yn deillio o grant blynyddol o’r swm hwnnw, gan John S. Harford, Ysw. Mae un arall o swm tebyg, o’r enw ysgoloriaeth Derry Ormond, yn ganlyniad cymynrodd o £ 333. 6. 8. tri y cant. consol., gan y diweddar John Jones, Ysw., o Derry Ormond, yn 1832; ac mae un arall wedi’i sefydlu sy’n dwyn enw’r cymwynaswr, o gymynrodd o £ 400 tri y cant. consol., gan Mrs. Hannah More, ym 1830. Cododd ysgoloriaethau Butler, o £ 20 yr un, o gymynrodd o £ 2000 tri y cant. wedi lleihau, gan y Parch Robert Butler, y diddordeb i’w gymhwyso at ddefnydd cyffredinol y coleg. Yn yr un modd, mae penaethiaid y coleg wedi sefydlu ysgoloriaeth arall, o’r enw’r Coity, ar ôl i’r plwyf yn Sir Forgannwg sy’n cynnwys ystâd sy’n cynhyrchu £ 23 y flwyddyn ar gyfer yr ysgoloriaeth, a brynwyd am £ 621, cyfran o swm mwy o £ 1403, cyfanswm o symiau amrywiol a roddir wrth law’r coleg. O’r un gronfa, ffurfiwyd ysgoloriaeth coleg o £ 10 y flwyddyn, llog o £ 200 a fenthycwyd ar fond dau unigolyn, i’w ddyfarnu i’r myfyriwr hwnnw sy’n arddangos y medrusrwydd mwyaf. Mae premiwm ar gyfer y traethawd gorau yn Gymraeg ar unrhyw athrawiaeth arfaethedig o’r Efengyl, o’r enw “Traethawd Creaton,” sy’n codi o rodd o £ 200 gan y Parch. Thomas Jones, o Creaton, Northampton; ac yn ddiweddar, sefydlwyd rhai ysgoloriaethau gan Thomas Phillips, Ysw., o Brunswick-square, Llundain, y mae’r coleg hefyd yn ddyledus iddo am ran o’i lyfrgell.

Mae cronfeydd y coleg yn cael eu cynorthwyo gan grant gan y llywodraeth o £ 400 y flwyddyn, i barhau nes bydd y chwe livings a gyflwynir i’r coleg yn cynhyrchu £ 950, y cyfrifwyd y byddai, gyda’r ffioedd, yn cwrdd â gwariant blynyddol y coleg. : mae cyfanswm y derbyniadau blynyddol tua £ 3000. Mae swm o £ 500 wedi’i gyflwyno i’r coleg gan Mrs. Burgess, gwraig y diweddar esgob, tuag at godi ystafell addas, wedi’i chysylltu â’r llyfrgell, i dderbyn y 9000 o gyfrolau a adawyd iddo gan ei gŵr. O’r arian sydd eto heb ei neilltuo, ond y bwriedir iddo ffurfio cronfa ar gyfer atgyweiriadau, yw, swm o £ 1296 consol., Y gweddill sy’n weddill o’r cyllid adeiladu, ar ôl codi’r coleg; a chymynrodd o £ 500 gan y diweddar Arglwydd de Dunstanville, at ddefnydd y sefydliad.

Gall myfyrwyr gael tysteb ar ôl preswyliad o bedair blynedd, y mae’r ddwy a hanner cyntaf wedi’u neilltuo’n bennaf i ddysgu clasurol, rhesymeg fel y’i darllenwyd yn Rhydychen, a chwe llyfr Euclid; ar ôl hyn bydd y myfyrwyr yn cael arholiad, pan gânt eu symud ymlaen i’r dosbarth dewiniaeth, os canfyddir eu bod wedi ennill medrusrwydd digonol, lle maent yn parhau am weddill y tymor, ac yn cael eu cyflogi mewn darllen diwinyddol ac astudio Hebraeg, ond yn yr un pryd yn mynychu darlithoedd yr adran gyntaf i warchod eu caffaeliadau clasurol. Mae’n ofynnol i bob aelod o’r dosbarth dewiniaeth ddarparu dadansoddiad o ryw gyfran o waith yr Esgob Burnett ar yr Erthyglau, a’r myfyrwyr o Gymru i gyfansoddi themâu yn yr iaith Gymraeg; a disgwylir i bawb yn olynol draddodi traethawd yn Saesneg ar bwnc a ddodwyd gan y pennaeth, gerbron yr aelodau i gyd ar ddydd Sadwrn, yn neuadd y coleg. Perfformir cwrs gwasanaeth capel bob yn ail yn Gymraeg a Saesneg, gan y myfyrwyr dewiniaeth wrth gylchdroi, gan ei gyfyngu i ddetholiad o weddïau’r litwrgi, a phennod o’r Beibl, bore a gyda’r nos; ar ddydd Sul darllenir dau wasanaeth llawn, a phregeth yn cael ei phregethu ar ôl pob un gan un o benaethiaid y coleg. Mae’r amser preswylio bob blwyddyn yn cynnwys rhwng saith ac wyth mis, gan ffurfio dau dymor, un yn cychwyn ar y 1af o Fawrth, a’r llall ar y dydd Gwener cyn Mihangel. Y ffioedd ar gyfer dysgu yw £ 12. 12. y flwyddyn, ar rent £ 5, ac anaml y bydd y gost flynyddol gyffredinol yn fwy na £ 48, ond mae disgwyl i bob myfyriwr wneud blaendal o £ 15 ar y cychwyn fel arian rhybuddio; talu gini fel ffi matriciwleiddio; i ddarparu gwisg academaidd iddo’i hun, ac i ddodrefnu ei fflat. Mae’r coleg yn agored i bawb sy’n gallu pasio arholiad penodol, ond y bwriad yw bod yn arbennig o fuddiol i drigolion y dywysogaeth. Mewn cyfundeb â hi mae ysgol ramadeg dda.

Mae’r byw yn ficerdy wedi’i ryddhau, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin ar £ 6. 13. 4 .; incwm net presennol, £ 240; noddwr, Esgob Tyddewi. Mae’r degwm amhriodol wedi’u cymudo am dâl rhent o £ 229 y flwyddyn. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Pedr yr Apostol, wedi’i hailadeiladu’n llwyr; mae’n adeilad golygus iawn, sy’n cynnwys corff a changell, a phan fydd y twr wedi’i gwblhau bydd yn ychwanegu’n fawr at harddwch y dirwedd o’i amgylch. Yn y gangell mae rhai hen henebion cain o deulu Millfield; ac ohono y mae agoriad i’r gladdgell, lle y mae repose amryw o’r Lloyds, o Peterwell. Mae gan y fynwent olygfa wych o Fro Teivy. Mae yna addoldai i Annibynwyr, Wesleaid, a Methodistiaid Calfinaidd; a phedair ysgol Sul, un ohonynt mewn cyfundeb â’r Eglwys. Ffurfiwyd yr undeb cyfraith wael y mae’r dref hon yn ben arni, Mai 15fed, 1837, ac mae’n cynnwys y pedwar ar ddeg o blwyfi a threfgorddau a ganlyn; sef Lampeter-PontStephen, Bettws, Cellan, Llangyby, Llanvair-Clydogau, Llanwenog, Llanwnnen, Silian, a Trêvilan, yn sir Aberteifi; a Llanybyther, Llanycrwys, Llanllwny, Llanmihangel-Rhôsycorn, a Pencarreg, yn sir Caerfyrddin. Mae o dan arolygiaeth deunaw gwarcheidwad, ac mae’n cynnwys poblogaeth o 9866.

Yn y dref a’i chyffiniau mae olion niferus o ffosydd milwrol, a gweithiau eraill o ddyddiad cynnar, henebion o’r dewrder a’r gwrthwynebiad dyfalbarhaol a arddangosodd y Cymry wrth amddiffyn eu tiriogaeth rhag y ffyrdd o oresgyn byddinoedd. Ychydig i’r gogledd o’r eglwys mae twmpath artiffisial o bridd, i fod naill ai’n dwlws sepulchral, ​​neu’n safle caer; a ger Olwen mae drychiad artiffisial arall, safle gwersyll Rhufeinig, lle darganfuwyd rhan o felin Rufeinig beth amser yn ôl. I’r dwyrain o hyn, ar gopa bryn o’r enw Alltgôch, mae cerrig putain teml Derwyddol, ar un ochr iddo mae gwersyll Rhufeinig i raddau helaeth, ac ar y llall gwersyll o Brydain, neu Fflemeg, o hirgrwn. ffurf, a llawer mwy. Mae olion amddiffynfeydd eraill, a hefyd ffordd Rufeinig a arweiniodd o Loventium, yn Llanio, i Menevia, yn Nhyddewi neu’n agos ati. Mae tŷ yn y dref, o’r enw’r Priordy, i fod i feddiannu safle sefydliad confensiynol, nad oes cofnod wedi’i gadw ohono; mae rhai waliau adfeiliedig isel yn yr ardd yn perthyn iddo. Yn y cyffiniau mae rhai ffynhonnau mwynol, ond nid oes llawer o droi atynt.

Yn ôl i’r brig ↑

12. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

13. Cyfeiriadau

 1. Map Llanbedr Pont Steffan (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 2. Gweld: Mapiau hanesyddol o Llanbedr Pont Steffan

Yn ôl i’r brig ↑

14. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol a henebion Llanbedr Pont Steffan
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Llanbedr Pont Steffan
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion tafarn a thafarndai Llanbedr Pont Steffan lleol
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Llanbedr Pont Steffan
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x