Hanes Penbryn

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Penbryn. Pentref yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Tresaith ac Llangrannog.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Penbryn

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Penbryn.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig ym Mhenbryn, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castell Bach
 • Castell Nadolig
 • Castell south of Pen-y-Foel
 • Dyffryn-Bern Inscribed Stone
 • Garreg Standing Stones
 • Nant Barre Caerau

Ffynhonnell: Ceredigion – Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1983 Cyfrol IX Rhifyn 4

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Penbryn

Yn ôl i’r brig ↑

3. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Penbryn, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Penbryn
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Penbryn
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Penbryn

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
admin
admin
3 years ago

Darganfyddiad Ceredigion – Llwyau Diwinyddiaeth Penbryn

Mae Castell Nollaig (Castell Nadolig), Sarnau, yn safle diddorol a oedd yn lleoliad darganfyddiad diddorol ym 1829, pâr o lwyau efydd, gyda mewnosodiad aur, a gloddiwyd gan y tenant-ffermwr, wrth glirio twmpath o gerrig yn rhywle ar y safle. Yn ddiweddarach credwyd bod y twmpath hwn yn dwmpath claddu. Credir bod y llwyau hyn yn anhygoel o brin yn dyddio o’r ganrif 1af CC, a dim ond 27 llwy unigol y gwyddys eu bod yn bodoli ym Mhrydain, Iwerddon ac un pâr o ogledd Ffrainc.

Mae’r llwyau anhygoel o brin hyn bellach yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Ashmolean Rhydychen.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x