Hanes Ciliau Aeron

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Ciliau Aeron. Pentref yng NgheredigionSir Aberteifi yn wreiddiol, Gorllewin Cymru. Wedi’i leoli rhwng Llanerchaeron ac Ystrad Aeron.

Cynnwys

1. Hanes
2. Map
3. Topograffi
4. Cysylltiadau

Lluniau Hanes Ciliau Aeron

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Ciliau Aeron.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes

Henebion Cofrestredig yng Nghiliau Aeron, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Castell Perthi-Mawr
 • Defended Enclosure 130m ENE of Capel Ciliau Aeron

Yn ôl i’r brig ↑

2. Map

Gweld Map Mwy o Ciliau Aeron

Yn ôl i’r brig ↑

3. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

CILIAU-AËRON, plwyf, yn undeb Aberaëron, yn rhannol yng nghant Troedyraur, ac yn rhannol yn adran Isaf cant Ilar, sir Aberteifi, 10½ milltir (N. W.) o Lampeter; yn cynnwys 307 o drigolion. Mae’r plwyf hwn wedi’i leoli ar afon Aëron, y mae wedi’i ffinio â’r gogledd-ddwyrain, ac y mae’n deillio o’r atodiad i’w enw. Mae’r bywoliaeth yn rheithordy wedi’i ryddhau, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin yn £ 5, a’i gynysgaeddu â bounty brenhinol o £ 400; noddwr, Esgob Dewi Sant: mae’r degwm wedi cael eu cymudo am rent-dâl o £ 115. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i Sant Mihangel, yn adeilad bach, sy’n cynnwys corff a changell. Mae addoldy i Bresbyteriaid, a chynhelir ysgol Sul mewn cyfundeb â’r Eglwys Sefydledig.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Ciliau Aeron, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Ciliau Aeron
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Ciliau Aeron
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Ciliau Aeron

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x