Hanes Trefilan

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Trefilan. Yn Pentrefan yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Rhwng Llanrhystud ac Tal-sarn.

 • Castell Trefilan, Ceredigion, motte a hen beili, twmpath castell sy'n gysylltiedig â thŷ tywysogaidd
 • Safle Tumulus Pen y Glogau
 • Ailadeiladwyd Eglwys Sant Hilary, Trefilan, Ceredigion, ym 1806, credir i'r cysegriad canoloesol fod i'r Santes Fair.
 • Cwpan Incense o Ben y Glogau
 • Mae'r Fflint i'w gweld mewn Urn Sineraidd ym Mhen y Glogau
 • Urn Sineraidd o Ben y Glogau
 • Caeodd Ysgol Gynradd Trefilan, Ceredigion, 2015

Lluniau Hanes Trefilan
Cleddyf a Cannon-Ball o Drefilan
Cleddyf a Cannon-Ball o Drefilan

Cwpan Incense o Ben y Glogau
Cwpan Incense o Ben y Glogau

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Trefilan.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 4
The old Font of Trefilan
Ym mynwent Trefilan ar ochr ogleddol yr Eglwys mae rhan o’r hen ffont wedi esgeuluso ers amser maith. Fel mwyafrif yr Eglwysi yn y sir, ailadeiladwyd yr un hon yn fwy prydferth yn y ganrif ddiwethaf, ac mae pa bynnag nodweddion o ddiddordeb a allai fod wedi bod wedi diflannu ers amser maith. O bowlen y ffont nid oes olion bellach, ond mae’r sylfaen sgwâr a’r coesyn crwn yn aros. Maent heb addurn ac yn amlwg o ddyddiad cynnar iawn, ac maent yn chwilfrydig ac yn ddiddorol gan eu bod, yn groes i’r ffasiwn arferol, wedi cael eu gweithio allan o un garreg. Archwiliodd y Golygydd a’r Is-olygydd gyda’r Ficer, sy’n hynafiaethydd brwd, y crair diddorol hwn yn ofalus ar Fai 27ain, ac mae’r Ficer bellach yn ei dynnu o fewn yr Eglwys, lle bydd yn cael ei osod ger y ffont sydd bellach yn cael ei ddefnyddio. Fel yr unig grair sydd wedi goroesi o’r Eglwys hynafol yn y fan a’r lle, bydd yn wers wrthrych gwerthfawr i’r rhai sy’n dod i mewn i’r Eglwys, gan eu hatgoffa o addoliad eu cyndadau yn nyddiau Cristnogaeth Geltaidd gynnar, ganrifoedd cyn i’w Eglwys Blwyf dybio ei bod ffurf bresennol.

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 2, No 1
Sword and Canon-ball at Trefilan
Mae cryn ddiddordeb yn atynu’r chwilfrydedd a welir yn ein llun, a ddarganfuwyd ym mhlwyf Trefilan. Bydd llawer o’n darllenwyr yn ymwybodol bod twmpath caerog hynafol ger yr eglwys fel bod yn rhaid bod rhyw fath o bost milwrol, neu wersyll lloches, yma mewn dyddiau pell. Mae’n amlwg bod yr offer rhyfelgar sy’n ffurfio testun y darlun yn perthyn i gyfnod cymharol ddiweddar. Mae’r bêl haearn o’r math a ddefnyddir mewn canon o fath cynnar, a byddai’r cleddyf yn ymddangos o siâp y cwilt a’r gard i berthyn i’r 17eg ganrif, ac efallai ei fod yn grair ymladd a ddigwyddodd adeg yr Gwrthryfel Mawr.

Yn ôl i’r brig ↑

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Trefilan, iii:272
  • ancient borough, v:402
  • anghydffurfiaeth, iv:98,107
  • castle, iii:66
  • enclosure, iii:51
  • nonconformity
   • see Trefilan : anghydffurfiaeth
  • royal estates at, v:151
  • school, ii:152,155
 • Trefilan Friendly Society, x:45

Yn ôl i’r brig ↑

3. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Trefilan

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

4. Cysylltiadau allanol

 • Coflein, darganfyddwch archeoleg, adeiladau hanesyddol, henebion a hanes Trefilan, Ceredigion
 • Enwau Lleoedd Hanesyddol, dysgwch am enwau caeau ac enwau tai yng nghymuned Trefilan
 • Pint o Hanes, darllenwch am hanes Ceredigion pub’s, inn’s a thafarndai lleol Trefilan
 • Casgliad y Werin Cymru, rhannwch eich straeon, atgofion a ffotograffau o Trefilan
Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x