Mapio Hanesyddol Aberteifi - OS Six Inch, 1888-1913, Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

9 Rhaid Darllen Erthyglau Am Hanes, Porthladd ac Archeoleg Aberteifi

Hanes, archeoleg a hynafiaethau Aberteifi. Yn dref yng Ngheredigion (Sir Aberteifi yn wreiddiol), Gorllewin Cymru. Mae’r dref farchnad wedi’i lleoli’n agos at arfordir Bae Aberteifi, rhwng Llandudoch a Gwbert.

Tref yng Ngheredigion yw Aberteifi, sydd wedi’i lleoli ar lan afon Teifi. Datblygodd yr anheddiad o amgylch y castell Normanaidd a godwyd ym 1093. Ailadeiladodd Gilbert Fitz Richard, Iarll Clare, ar y safle presennol ar ddechrau’r 12fed Ganrif a thyfodd y dref yn raddol o amgylch ei muriau

Daeth y dref yn borthladd pwysig ac erbyn y 1800au cynnar roedd Aberteifi yn cael ei chydnabod fel un o borthladdoedd mwyaf Prydain. Yn anterth ei weithgarwch masnachol dim ond Llundain, Lerpwl a Bryste oedd yn rhagori ar y porthladd.

Netpool oedd prif safle diwydiant adeiladu llongau llewyrchus rhwng 1798 a 1877. Adeiladwyd bron i 200 o longau hwylio yma, roedd y diwydiant adeiladu llongau a physgota a’r harbwr wedi dirywio erbyn dechrau’r 20fed ganrif oherwydd bod yr afon wedi llenwi â llaid.

Mae cymysgedd Aberteifi o siopau annibynnol traddodiadol, lleol ynghyd â siopau adwerthu mawr yn ei gwneud yn gyrchfan siopa boblogaidd ynghyd â marchnad Neuadd y Dref yn cyflenwi’r dref â chrefftau traddodiadol, Neuadd y Sir a adeiladwyd ym 1763, a gymerodd drosodd swyddogaethau llys a siambr y cyngor o’r castell. .

Mae Aberteifi hefyd yn gartref i’r Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn 1176. Mae’r castell bellach yn atyniad i ymwelwyr ac yn amgueddfa. Ymwelwch â Chastell Aberteifi gyda’i hanes hir a gwaedlyd, cerddwch un o’r llu o lwybrau tref sy’n arddangos hanes cyfoethog Aberteifi neu siopwch at eich calon yn un o nifer o siopau lleol.

Mae ardal gadwraeth Aberteifi yn un o 13 ardal gadwraeth yn sir Ceredigion. Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi’u dynodi i gadw a gwella cymeriad arbennig ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Dewisir yr ardaloedd cadwraeth hyn yn ôl ansawdd yr ardal gyfan, gan gynnwys cyfraniad unigolion allweddol neu grwpiau o adeiladau, coed, mannau agored a strydlun.

I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth am ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Ceredigion.

 • Hanes, Castell a Phont Aberteifi Ceredigion
 • Hanes Aberteifi - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Porthladd Môr Aberteifi - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion
 • Hanes Aberteifi - Darganfyddwch archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion

Lluniau Hanes Aberteifi
Hynafiaethau Teify-Side - Gwydr Lliw yn Eglwys Aberteifi
Gwydr lliw yn
Eglwys Aberteifi
Sir: Ceredigion
Cymuned: Aberaeron
Sir Draddodiadol: Sir Aberteifi
Cyfeirnod Map SN14NE
Cyfeirnod Grid SN1778146137
Plwyf Canoloesol
Cantref: Is Aeron
Commote:
 Is Coed
Plwyf Eglwysig: 
St. Mary, Acres: 2637.090
Cant y Plwyf: Aberteifi – Bwrdeistref
Ffiniau Etholiadol:
Mwldan, Rhyd-y-Fuwch and Teifi
Adeiladau RhestredigCardigan
Henebion RhestredigCardigan
Gwaith cerfiedig yn Eglwysi Sir Aberteifi - Piscina yn Aberteifi
Gwaith cerfiedig yn
Eglwysi Sir Aberteifi –
Piscina yn Aberteifi

Ers 1909 mae Cymdeithas Hanes Ceredigion wedi cyhoeddi erthyglau a ysgrifennwyd am archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion, mae llawer o’r erthyglau hyn a argraffwyd yn y Cylchgrawn Ceredigion, yn ymwneud â hanes Aberteifi.

Mae’r gymdeithas hefyd wedi cynhyrchu tair cyfrol sirol, o dan yr enw cyfres Hanes Sir Aberteifi, mae’r cyhoeddiadau gwybodus, dysgedig, cynhwysfawr ac ysgolheigaidd hyn yn cofnodi hanes Sir Gynhanesyddol, gynnar a modern Sir Aberteifi.

1. Hanes Lleol

Henebion Cofrestredig yn Aberteifi, Ceredigion.
Mae henebion rhestredig (a elwir hefyd yn henebion hynafol rhestredig, neu SAMs) yn safleoedd o bwysigrwydd archeolegol gyda diogelwch cyfreithiol penodol rhag difrod neu ddatblygiad.

 • Cardigan Bridge
 • Cardigan Castle
 • Cardigan Island Defended Enclosure
 • Cardigan Town Walls

1. A piscina at Cardigan

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 1, Part 4

2. Corbels at Cardigan

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 2, No 1

3. The Port Books of the Port of Cardigan in Elizabethan and Stuart Times

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 7

4. The Port Books of the Port of Cardigan in Elizabethan and Stuart Times (continued)

Transactions of the Cardiganshire Antiquarian Society, Vol 11

5. The Makeigs in Cardigan – By M. J. Baylis – 65

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1972 Vol VII No I

6. Cardigan and the River Teifi – By Zia Krarmer – 56

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1972 Vol VII No I

7. The Cardigan Boroughs Election, 1774 – By H. J. Lloyd-Jones – 50

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1972 Vol VII No I

8. The Makeigs in Cardigan: The Parkypratt Family – By M. J. Baylis – 189

Ceredigion – Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 1973 Vol VII No 2

9. Bethania, Eglwys y Bedyddwyr, Aberteifi: enghraifft o fudo yng Ngheredigion Oes Fictoria – WILLIAM H. HOWELLS – 27

Ceredigion – Journal of the Ceredigion Historical Society Vol XVII, No I, 2013

Yn ôl i’r brig ↑

Hynafiaethau Teify-Side - The Three Mariners Inn, Cardigan Door
Hynafiaethau Teify-Side – The Three Mariners Inn, Cardigan Door

2. Mynegai Cyfnodolion

 • Cardigan, iii:268,270,271
  • and the census of religious worship, iv:119,120
  • anghydffurfiaeth, iv:96,97,99,104, 105,108,110
  • argraffu, viii:204
  • assizes, ii:87-8
  • battle,1136, vi:276
  • benedictine priory, vi:146; vii:158,216
  • Bethania chapel
   • and the census of religious worship, iv:124
  • bibliography, iv:301-02
  • blacksmiths, vi:100
  • borough council, iv-.280
  • borough elections,18c,v-.313,314,322,402,405,406, 407,408,409,412,413,414,415,41,18,420
   • 1741, vi:128-9
   • 1768, vi:346
   • 1774, vii:50-5
  • bridge, vii:56,57; viii:329,333
  • Cambrian Archaeological Association’s meeting, 1859, iii:53,ix:272-3
  • Cambrian Quay, vii:63
  • castle, i:40,41,42; ii:117; iii:51,53- 4,56,266; iv:139,140,145,147,160,262; ii:56,57,58; x:189-218
   • pill box, x:193
  • chain and anchor factory, vii:62
  • charters, ii:117-18; iii:320-1; vii:57
  • common council, ii:117; v:402
  • commons, viii:108
  • compared with Lampeter 14c, iv:139,140
  • corporation seal,ii:117-18
  • court leet, ii:117
  • craftsmen, 1830, vi:91
  • custom house, vii:60
  • Din geraint
   • see Din Geraint
  • education, iv:54
  • eisteddfod,1176, iv-.256; vi:273; vii:14, 57;
   • 1866, v:357
  • emigration, ii:167,226,228; vii:62
  • fair and market, iii:322,323,329; v-.385;vii:57
  • fishing, iii:332
  • foundries, vii:62; ix:349
   • see also Cardigan Foundry
  • fulling mill, vi:108
  • gaol, ix:341; x:25-6,359
  • guildhall, viii:57
  • harbour, vii:57-64
  • herring fishing, vi:121
  • house of correction, vi:13-14,15-16
  • Howell Hurls a (and), v-.2-3,6,12
  • iforlaid, iii:28
  • independent church, vii:8
  • ivorites
   • see Cardigan : iforiaid
  • Labourers’ diet,1837, x:42
  • Lloyd’s Wharf, vii:62-3
  • maces, ii:118
  • maps, ii:265-7
   • see also Cardigan : Speed map
  • mayor, v:402
  • Mercantile Quay, vii:63
  • mills, iii:330-2; ix:338
  • nonconformity
   • see Cardigan : anghydffurfiaeth
  • population trend, vii:259
  • port, iii:327-8; vii:58-63; ix:114; x:126,407
  • pottery, x:205-15
  • printing
   • see Cardigan : aigraffu
  • rope factories, vii:62
  • Ropeyard Hill,vii:62
  • rugby club,ix:304
  • sail lofts, vii:62
  • St. Mary’s church, ix:336
   • consistory court at, ix:233
  • school board, iii:208,210,214,215-23;iv-.364
  • schools, number of, in 1847, ii:138
   • Ayling’s school, ix:199
   • British school, iii:215-23; iv-.362,363,372
   • Collegiate school, ix:199
   • elementary school
    • see Cardigan : schools : ysgol elfennol
   • grammar school, ii:155; vi:57; viii:51, 56; ix:196,198; x:322
   • grammar school charity
    • see Cornwallis charity
   • intermediate school, viii:54 9,62-4,66
   • national school, ii:145,150,151,153,155;iii:216,217
   • William Street school for girls, ix:199
   • ysgol elfennol, vi:58,64,87
  • shipbuilding, vii:62; viii:305; ix:122
  • shipping, iii:328-9
  • shire court,iii:285
  • Society of Sea Serjeants, vii:80-4
  • Speed map, vii:59
  • Tabernacl, v:12
  • tannery, vi:93
  • Teifi Wharf, vii:63
  • town gates, ix:336-41
  • town regalia,viii:58-9
  • town wall, ix:336-41
  • trade, iii:325-6; vii:58,59,60,61,62,63
  • vestry, vi:13
  • Volk’s Bakery, vii:350
  • water concert, vii:63
  • wesleyan methodists, iv:126
  • woollen mill, vi:110
  • woollen trade, iii:329
  • workhouse, viii:252,268,24
 • Cardigan area
  • botanical records, i:80
 • Cardigan Bay Steam Paclcet Company, ii:100
 • Cardigan Briton, march(stallion), v:135,138
 • Cardigan Com Relief Fund, x:44
 • Cardigan Foundry, ix:349
 • Cardigan Island, iv:11-12; v:55,70-1
 • Cardigan Mercantile Company, ix:116
 • Cardigan Printers’ Files, x:258
 • Cardigan Provident Bank, x:48-9
 • Cardigan Shipping Co. Ltd., x:424
 • Cardigan Trust, ii:105-06
 • Cardigan Union, viii:246-52,263,266,268,274
 • Cardigan, William, vii:57

Yn ôl i’r brig ↑

Hynafiaethau Teify-Side - Gwydr Lliw yn Eglwys Aberteifi
Hynafiaethau Teify-Side – Gwydr Lliw yn Eglwys Aberteifi

3. Darluniau a Hen Luniau

Mynegai i Darluniau, Cylchgrawn Ceredigion, Cyfrolau I-X, 1950-84

 • Cardigan Castle. North Tower, facing x:197 pl. 13
 • Cardigan Castle. Pottery, x:209,210,21f3igs. 11/12/13
 • Cardigan Castle. Sections and profiles, x:199 fig.10
 • Cardigan Castle. Site plan, x:195 fig.9
 • Cardigan. Excavations at, vii:352-3 figs.11 /12/13
 • Cardigan. Line engraving by W. Radclyffe after D. Cox, facing vii:56 pl 1
 • Cardigan. Location plan and section across town wall at Woolworth’s, ix:339 fig.25
 • Cardigan. Speed’s map of (1610), ix:338 fig. 24
 • Cardigan town defences, ix:337 fig. 23
 • Cardigan. View of, by Buck, 1741, facing x:196 pl. 12
 • Cardigan. Valle’s bakery, 1975, vii:351 fig. 10

Yn ôl i’r brig ↑

4. Pensaernïaeth

 • bridge, vii:56,57; viii:329,333
 • castle, i:40,41,42; ii:117; iii:51,53- 4,56,266; iv:139,140,145,147,160,262; ii:56,57,58; x:189-218
  • pill box, x:193
 • guildhall, viii:57
 • town gates, ix:336-41
 • town wall, ix:336-41

Yn ôl i’r brig ↑

5. Ysgolion ac Addysg

 • education, iv:54
 • nonconformity
  • see Cardigan : anghydffurfiaeth
 • school board, iii:208,210,214,215-23;iv-.364
 • schools, number of, in 1847, ii:138
  • Ayling’s school, ix:199
  • British school, iii:215-23; iv-.362,363,372
  • Collegiate school, ix:199
  • elementary school
   • see Cardigan : schools : ysgol elfennol
  • grammar school, ii:155; vi:57; viii:51, 56; ix:196,198; x:322
  • grammar school charity
   • see Cornwallis charity
  • intermediate school, viii:54 9,62-4,66
  • national school, ii:145,150,151,153,155;iii:216,217
  • William Street school for girls, ix:199
  • ysgol elfennol, vi:58,64,87

Yn ôl i’r brig ↑

6. Diwydiant a Chrefftau

 • blacksmiths, vi:100
 • craftsmen, 1830, vi:91
 • fair and market, iii:322,323,329; v-.385;vii:57
 • foundries, vii:62; ix:349
  • see also Cardigan Foundry
 • fulling mill, vi:108
 • Labourers’ diet,1837, x:42
 • mills, iii:330-2; ix:338
 • pottery, x:205-15
 • printing
  • see Cardigan : aigraffu
 • rope factories, vii:62
 • tannery, vi:93
 • trade, iii:325-6; vii:58,59,60,61,62,63
 • Volk’s Bakery, vii:350
 • woollen mill, vi:110
 • woollen trade, iii:329
 • Cardigan Foundry, ix:349

Yn ôl i’r brig ↑

7. Gweinyddiaeth Leol

 • borough council, iv-.280
 • borough elections,18c,v-.313,314,322,402,405,406, 407,408,409,412,413,414,415,41,18,420
  • 1741, vi:128-9
  • 1768, vi:346
  • 1774, vii:50-5
 • common council, ii:117; v:402
 • corporation seal,ii:117-18
 • court leet, ii:117
 • mayor, v:402
 • shire court,iii:285

Yn ôl i’r brig ↑

8. Llongau, Adeiladu Llongau a Hanes Morwrol

 • Cambrian Quay, vii:63
 • chain and anchor factory, vii:62
 • custom house, vii:60
 • fishing, iii:332
 • harbour, vii:57-64
 • herring fishing, vi:121
 • Lloyd’s Wharf, vii:62-3
 • Mercantile Quay, vii:63
 • port, iii:327-8; vii:58-63; ix:114; x:126,407
 • rope factories, vii:62
 • shipbuilding, vii:62; viii:305; ix:122
 • shipping, iii:328-9
 • Society of Sea Serjeants, vii:80-4
 • Teifi Wharf, vii:63
 • Cardigan Shipping Co. Ltd., x:424

Yn ôl i’r brig ↑

9. Eglwysi, Capeli a Chrefydd

 • the census of religious worship, iv:119,120
 • benedictine priory, vi:146; vii:158,216
 • Bethania chapel
  • and the census of religious worship, iv:124
 • independent church, vii:8
 • St. Mary’s church, ix:336
  • consistory court at, ix:233
 • Tabernacl, v:12
 • vestry, vi:13
 • wesleyan methodists, iv:126

Yn ôl i’r brig ↑

10. Map Lleoliad

Gweld Map Mwy o Aberystwyth

Yn ôl i’r brig ↑

11. A Topographical Dictionary of Wales

Cyhoeddwyd yn wreiddiol gan: Samuel Lewis, A Topographical Dictionary of Wales (Llundain, Pedwerydd argraffiad, 1849)

CARDIGAN porthladd môr, bwrdeistref, tref farchnad, a phlwyf, a phennaeth undeb, yn adran Isaf cant Troedyraur, sir Aberteifi, De Cymru, 232 milltir (W. gan N.) o Lundain ; yn cynnwys 2925 o drigolion. Mae’n debyg y dewiswyd y lle hwn, a alwyd gan yr Aberteivy o Gymru o’i sefyllfa ger ceg afon Teivy, yn gynnar iawn, fel safle cymwys ar gyfer masnach, a’i sefyllfa forwrol yn gyfleuster cyfathrebu â rhannau pell o’r deyrnas. . Ychydig, serch hynny, sy’n hysbys naill ai o’i sylfaen wreiddiol nac o’i thrigolion cyntefig: nid oes cofnodion dilys na thraddodiadol o’i hanes, cyn i’r Normaniaid orchfygu’r rhan hon o’r wlad, a gododd gaer yn y lle, i amddiffyn taith yr afon, ac i sicrhau eu hunain ym meddiant y tiriogaethau yr oeddent yn olynol yn eu crwydro oddi wrth y perchnogion brodorol. Ymddengys tua’r adeg hon ei fod wedi cymryd yn ganiataol gymeriad tref reolaidd, ac wedi hynny daeth yn brifddinas talaith Caredigion, gan ddeall, yn ogystal â sir bresennol Aberteifi, diriogaeth fawr, a oedd yn wreiddiol yn ffurfio’r wlad. o Dimetia, ac fe’i rhoddwyd, tua chanol y bumed ganrif, i Caredig, mab Cunedda, pennaeth yng Ngogledd Cymru, y cafodd ei enw ohono, sydd bellach wedi’i addasu’n Aberteifi.

Yn yr aneliadau Cymreig disgrifir y lle hwn fel golygfa rhai o’r gwrthdaro mwyaf sanguinary a ddigwyddodd yn Ne Cymru, yn ystod y tair canrif gyntaf ar ôl Goresgyniad Normanaidd Lloegr. Fe wnaeth Roger de Montgomery, a wnaeth gwrogaeth i William Rufus, ym 1091, dros dalaith Aberteifi, gan ei gael ei hun yn anghyfartal i amddiffyn y castell yn erbyn y penaethiaid brodorol, ei ildio i Cadwgan ab Bleddyn, Tywysog Powys, dyn o uchelgais beiddgar a mentrus. , a ragdybiodd sofraniaeth De Cymru, ac a gynhaliodd ryfela hirfaith, nid yn unig gyda’r arglwyddi Normanaidd a lechfeddiannodd ar ei diriogaethau, ond â brenhiniaeth Lloegr ei hun. Parhaodd Cadwgan i gynnal meddiant o’r castell, ac, ar ôl marwolaeth William Rufus, aeth i gynghrair â Harri I. Ymddengys fod y castell bellach yn lle o bwys sylweddol, ac yn un o breswylfeydd Cadwgan, a oedd, yn Nadolig 1107, rhoddodd ŵyl ysblennydd yma, gan gynnwys Eisteddvod, cynulliad mawreddog o’r beirdd. Yn yr ŵyl hon, yn ôl rhai cyfrifon, roedd Owain ei fab, yn llidus gan y disgrifiadau bywiog a roddwyd gan ei gymdeithion o harddwch Nêst, gwraig Gerald de Windsor, yn benderfynol o’i chario i ffwrdd o gastell ei gŵr yn sir Penfro: eraill olrhain y dicter hwn i wledd a roddwyd yng nghastell Eare Weare, ym mhlwyf Amroath, ar arfordir gorllewinol Sir Benfro. Tynnodd y ddeddf i lawr ddigofaint Harri ar y teulu, a oedd, ar ofer wedi mynnu bod Owain yn cael ei ryddhau yn gaeth, wedi annog pendefigion Powys i ddial y sarhad; a gorfodwyd Cadwgan ac Owain i gefnu ar eu gwlad, a lloches yn Iwerddon. Dychwelodd y cyntaf y flwyddyn ganlynol, ac, wedi iddo fodloni brenin ei ddiniweidrwydd, cafodd ei adfer i’w feddiannau; ond llwyddodd ei fab, nad oedd yn gallu adennill ffafr y brenin, i ryfela desultory yn erbyn y Saeson, a oedd yn cynnwys Cadwgan gyda’r brenin, yr oedd yr eildro wedi’i amddifadu o’i oruchafiaethau.

Ar ôl marwolaeth y pennaeth hwn, a lofruddiwyd gan ei nai, Madoc ab Rhyrid, ym 1110, roedd gan Henry sofraniaeth De Cymru. Yn y deyrnasiad canlynol, fodd bynnag, fe wnaeth Grufydd, mab hynaf Rhŷs ab Tewdwr, ar y cyd ag Owain a Cadwaladr, meibion ​​Grufydd ab Cynan, sofran Gogledd Cymru, a phenaethiaid De Cymru, ail-greu talaith gyfan Aberteifi, a ymlaen i byrth Aberteivy, ac yn y cyffiniau ymladdwyd brwydr sanguinary, yn 1136, rhwng lluoedd y Cynghreiriaid a’r lluoedd Normanaidd, Seisnig a Fflemeg bryd hynny yng Nghymru, neu yn y Gororau. Yn yr ymgysylltiad hwn, cafodd yr olaf eu trechu’n llwyr, ar ôl, yn ôl tystiolaeth Giraldus Cambrensis, 3000 o ddynion wedi’u lladd, a boddi nifer fawr yn y Teivy trwy chwalu pont yn llinell eu cilio. Syrthiodd y castell i ddwylo’r Cymry, nad ymddengys, serch hynny, eu bod wedi cadw meddiant ohono am unrhyw amser sylweddol; oherwydd, yn 1144, cafodd Howel a Cynan, meibion ​​Owain Gwynedd, Tywysog Gogledd Cymru, gan godi byddin sylweddol, fuddugoliaeth amlwg dros y Normaniaid a’r Ffleminiaid yn Aberteivy; ac, wedi ailwerthu y dref a’r castell, yn yr olaf o osod garsiwn cryf, dychwelasant i’w gwlad eu hunain, yn llwythog o anrhydedd ac ag ysbail.

Cadarnhawyd y castell wedi hynny gan Roger, Iarll Clare, y cafodd Rhŷs ab Grufydd, Tywysog De Cymru, ei ruthro oddi wrtho yn 1165, a’i drechu i’r llawr. Yn ôl y mwyafrif o awduron cafodd ei ailadeiladu gan Gilbert de Clare, y flwyddyn ganlynol, ond wedi hynny fe’i cymerwyd ddwywaith gan Rhŷs, a oedd, ar ôl ymrwymo i delerau â Harri II., Yn cael cadw ei eiddo yn Ne Cymru, a’i gadw yn ei ddwylo ei hun hyd ei farwolaeth. Gorymdeithiodd Rhŷs, yn 1171, gavalcade hir o geffylau wythysix o’r lle hwn i Benfro, a’u cyflwyno i’r frenhiniaeth honno, pan oedd ar ei ffordd i gychwyn am Iwerddon; ac wedi iddo gwblhau atgyweiriadau’r castell, yn 1176, dathlodd ŵyl fawreddog ynddo, a chynhaliodd Eisteddvod, neu gynulliad o’r beirdd, yr oedd rhybudd ohono wedi’i gyhoeddi, am flwyddyn yn flaenorol, yn Lloegr, yr Alban, Iwerddon, a Chymru: o’r holl wledydd hyn cyrhaeddodd nifer o westeion o fri, ac roedd holl feirdd Cymru yn bresennol. Ar ôl arddangos gweithredoedd arfau a champau milwrol eraill, ymgynnullwyd y beirdd yn y neuadd fawr, a dyfarnwyd gwobrau i’r rhai mwyaf medrus. Yn yr ornest hon enillodd beirdd Gogledd Cymru’r gwobrau am farddoniaeth; ac ymhlith y cerddorion, caniatawyd i rai teulu Rhŷs fod wedi rhagori mewn minstrelsy. Yn 1188, diddanodd y Tywysog Rhŷs yr Archesgob Baldwin yn helaeth, a fynychwyd gan Giraldus Cambrensis, yna pregethodd y croesgadau ledled Cymru; gyntaf ym Mhriordy St. Dogmael’s, yn sir Penfro, ac ar y diwrnod yn dilyn yn ei gastell yn Aberteifi. Wedi marwolaeth Rhŷs, yn 1198, ymosodwyd ar y castell, a oedd ym meddiant ei fab Grufydd wedyn, gan fab arall, Maelgwyn, gan yr hwn y cymerwyd ef; ond, yn ystod yr un flwyddyn, adfeddiannodd Grufydd ei hun o’i holl diriogaethau patrimonaidd, ac eithrio’r castell hwn ac Ystrad-Meirig, a oedd yn dal ym meddiant ei frawd, a gytunodd, o’r diwedd, i ildio’r cyn y caer i Grufydd, ar wystlon yn cael eu rhoi iddo er diogelwch ei berson. Fodd bynnag, ni dderbyniodd y rhain yn gynharach nag iddo atgyweirio amddiffynfeydd y castell, atgyfnerthu’r garsiwn, a chan roi’r gwystlon yn nwylo ei gynghreiriad, gwrthododd Gwenwynwyn, Tywysog Powys (y gwnaethant ddianc oddi wrtho) cyflawni ei ymgysylltiad. Cadwodd feddiant o’r castell tan y flwyddyn 1200, pan ganfu na allai ei amddiffyn mwyach yn erbyn pŵer Grufydd, a oedd bob dydd yn cynyddu, fe’i gwerthodd am swm bach i’r Normaniaid, fel na allai syrthio iddo. dwylo ei frawd.

Yn 1215, ildiwyd y gaer hon gan y garsiwn Normanaidd i Llewelyn ab Iorwerth, Tywysog Gogledd Cymru, a ddychwelodd i Aberteifi, y flwyddyn ganlynol, i addasu’r anghydfodau a oedd wedi codi rhwng penaethiaid brodorol De Cymru, ac i rannu ymhlith iddynt y tiriogaethau yr oeddent wedi’u hadennill ar y cyd o’r goresgynwyr Eingl-Normanaidd. Yn y rhaniad hwn neilltuwyd y castell i Owain ab Grufydd; ond cadwodd Llewelyn, er mawr anfodlonrwydd y pennaeth hwnnw, yn ei feddiant ei hun, ac yn y cytundeb a wnaeth â brenin Lloegr, ac a gadarnhawyd yng Nghaerloyw yn 1218, ymrwymodd i’w adfer, gyda’i holl ddibyniaethau, i’r Saeson. Yn y flwyddyn ganlynol, fe wnaeth Llewelyn, gan wrthod cyflawni ei ddyweddïad, a dal ymosodiad gan y Saeson, gryfhau’r amddiffynfeydd, ac ychwanegu at garsiwn y castell; ond ni wnaed ymosodiad arno tan y flwyddyn 1220, pan orymdeithiodd trefedigaeth Flemings yn Sir Benfro, a oedd wedi tyngu cyhuddiad iddo yn ddiweddar, gan wrthryfela o’u teyrngarwch, yn erbyn Aberteifi, a chael meddiant o’r castell yn gyflym, a gafodd ei ailwerthu’n fuan. gan Llewelyn, a roddodd y garsiwn i’r cleddyf. Aeth Rhŷs ifanc ab Grufydd, ar ôl hynny, wrth iddo feichiogi, gan amddifadu’r castell ar gam gan Llewelyn, drosodd i’r Saeson, gan osod ei hun dan warchodaeth Iarll Penfro, a oedd, ar ôl i’r ffrae rhwng Rhŷs a Llewelyn gael ei haddasu’n gyfeillgar. trwy ymyrraeth brenhiniaeth Lloegr, cipiodd y castell, a ail-fanteisiwyd eto gan Llewelyn, a rhoddodd y garsiwn i’r cleddyf. Gorymdeithiodd yr iarll, ar ôl dychwelyd o Iwerddon yn 1223, gyda byddin bwerus i Aberteifi; a gosod gwarchae ar y castell, gorfodi ildio, a dial ar garsiwn Cymru y creulondeb a brofodd ei filwyr ei hun o’r blaen o Llewelyn. Maelgwyn ab Maelgwyn, pennaeth o Gymru, wedi iddo, yn 1231, orfodi ei ffordd i mewn i Aberteifi, roi’r holl drigolion i’r cleddyf; ac ar ôl dodwy gwastraff a bron â dymchwel y dref, gwiriwyd ef yn ei yrfa o ddinistr yn unig gan amddiffynfeydd y castell, a ystyriwyd yn annirnadwy. Wedi iddo ymuno â’i gefnder Owain, mab Llewelyn, Tywysog Gogledd Cymru, a fynychwyd gan rai o swyddogion gorau’r tywysog hwnnw, dychwelodd i warchae ar y castell; ac, ar ôl torri i lawr y bont, buddsoddodd y gaer yn agos, a’i churo a’i thanseilio felly, nes i’r garsiwn, ar ôl gwrthiant gwrthun, orfodi o’r diwedd i ildio. Gorweddai’r castell yn y cyflwr adfeiliedig y cafodd ei leihau iddo felly am bron i naw mlynedd, hyd nes esgyniad Davydd ab Llewelyn ab Iorwerth i sofraniaeth Cymru, ym 1240, pan anogwyd Gilbert Marshall, Iarll Penfro, gan wendid cipiodd y tywysog a chyflwr ansefydlog y dywysogaeth mewn teyrnasiad newydd, ar y gaer, a gryfhaodd gyda gweithiau mwy helaeth ac a adeiladwyd yn well.

O’r amser hwn ymddengys bod y castell wedi aros ym meddiant digyffro’r Saeson, ac nid oes unrhyw rybudd pellach yn ei barchu yn yr anrhydeddau Cymreig. Bu Edward I., ar ôl ei goncwest gyfan o’r wlad, yn preswylio am fis yn y castell, tra’i fod yn gyflogedig wrth setlo materion y dywysogaeth. Cafodd yr arglwyddiaeth, y castell, a’r dref eu setlo gan Harri VII. ar Catharine o Arragon, ar iddi gael ei dyweddïo i’w fab hynaf, Arthur, Tywysog Cymru, fel rhan o’i dower. Yn fuan ar ôl cychwyn y rhyfel cartref, roedd Castell Aberteifi yn nwylo’r senedd, yr oedd dau o’u hasiantau yn byw yn y priordy yn y dref. Fodd bynnag, fe’i cymerwyd gan y Cadfridog Gerard, a’i garsiwn dros y brenin; ond dan warchae wedi hynny gan y lluoedd seneddol o dan y Cadfridog Laugharne, gan ei fod, ar ôl iddo gynnal canonâd diangen am dri diwrnod, y gwnaed toriad yn y waliau, gan storm. Ar yr achlysur olaf hwn, cymerwyd Jeremy Taylor, y dwyfol, a oedd gyda’r brenhinwyr, yn garcharor.

Mae’r dref mewn lleoliad dymunol ar lan y gogledd a ger aber afon Teivy, y mae ganddi bont gerrig hynafol o bum bwa drosti, sy’n cysylltu siroedd Aberteifi a Phenfro. Mae’n cynnwys un brif dramwyfa, yn ymestyn o’r bont ar hyd y ffordd dyrpeg i Aberystwith, y mae un arall yn gwyro i’r dwyrain, mewn llinell tuag at Newcastle; mae’r cyntaf yn cynnwys sawl siop barchus, ac yn y ddwy mae ychydig o dai da. Am nifer o flynyddoedd roedd y trigolion yn teimlo llawer o eisiau cyflenwad cyhoeddus o ddŵr; ond yn nechreu y flwyddyn 1831, codwyd y swm o £ 400 at y diben hwnnw trwy danysgrifiad cyhoeddus. Gwnaed cronfa gynhwysol ger y carchar, a gosodwyd pibellau haearn, lle mae’r dŵr yn cael ei gludo i chwe chwndid cyhoeddus mewn gwahanol rannau o’r dref, ar gyfer cyflenwi’r trigolion yn gyffredinol, ac o’r rhain mae pibellau cangen, yn ei gyfleu i dai’r rhai sy’n dewis talu cyfradd flynyddol fach am y llety ychwanegol hwnnw. Gwnaed gwelliannau eraill ers hynny. Mae sefydliad llenyddol a gwyddonol wedi’i sefydlu’n ddiweddar. Weithiau cynhelir perfformiadau dramatig yn y dref, ac yn ystod y brawdlys ac ar adegau eraill rhoddir gwasanaethau a chyngherddau; ond nid oes unrhyw adeiladau wedi’u neilltuo’n arbennig ar gyfer y difyrion hyn. Yn 1847 prynodd dafarn yr Angel gan y llywodraeth, ar gyfer adeiladu barics newydd. Mae’r amgylchedd yn ddymunol, yn gyforiog o olygfeydd diddorol ac amrywiol; ac mae’r olygfa o’r dref o’r tiroedd uwch yn hynod ragdybiol.

Mae gan y porthladd awdurdodaeth dros Gasnewydd a Fishguard, yn sir Penfro, i’r gorllewin, a thros Aberporth, i’r gogledd; mae’n cynnal masnach arfordirol sylweddol iawn, a chyfathrach rywiol gyfyngedig â rhannau tramor. Y prif allforion yw, corn (ceirch yn bennaf) i Fryste a Lerpwl, menyn, derw, rhisgl a llechi, y gellir eu hystyried yn brif erthygl y lle ddiwethaf, er nad yw o ansawdd da iawn, yn gwerthu ar hanner yn unig. pris y llechen a gaffaelwyd yng Ngogledd Cymru. Y prif fewnforion yw, pren o Norwy a Gogledd America, glo, yn bennaf o Lerpwl, ac weithiau o Dde Cymru a Swydd Stafford, yn dod o Dde Cymru, calchfaen o Sir Benfro, ac yn cynhyrchu nwyddau a nwyddau ar gyfer cyflenwi’r siopau. Gellir mordwyo afon Teivy hyd at y bont ar gyfer llongau rhwng 300 a 400 tunnell o byrstio ar lanw’r gwanwyn, ond mae bar peryglus yn rhwystro’r fynedfa i’r harbwr, gan mai dim ond dwy droedfedd ar hugain o ddŵr sydd ar lanw uchel yn y gwanwyn. , gyda chwymp o un troedfedd ar bymtheg, gan adael ar adegau dim ond chwe troedfedd o ddyfnder dŵr, ac ar lanw llanw nid yw’r codiad a’r cwymp yn fwy nag un troedfedd ar ddeg; fel bod masnach gyffredinol y porthladd wedi’i chyfyngu i gychod o 15 i 100 tunnell ’burthen. Awgrymwyd y gallai gwelliant mawr gael ei wneud yn yr harbwr, trwy adeiladu pier o Ben-yr-Ergyd i’r de-orllewin, ac mae’n debyg na fyddai ei gost yn fwy na £ 1000. Mae pysgodfa eog proffidiol yn cael ei chynnal yn afon Teivy, yn ystod misoedd yr haf; ac mae pysgodfa penwaig, sydd mewn rhai blynyddoedd yn hynod gynhyrchiol, yn rhoi cyflogaeth i lawer yn ystod y gaeaf. Yn yr haf mae’r afon yn cymryd ymddangosiad rhyfeddol, o’r nifer helaeth o goraclau, neu gychod pysgota cludadwy bach, wedi’u hadeiladu o wiail wedi’u gorchuddio â lledr, ac yn ddigon mawr yn unig i ddal un person. Arferai adeiladu llongau gael ei wneud i raddau helaeth, ond mae wedi dirywio’n llwyr bron, ac erbyn hyn nid oes gan y dref unrhyw wneuthuriadau o unrhyw ddisgrifiad. Mae’r farchnad ddydd Sadwrn; a chynhelir ffeiriau bob blwyddyn ar Chwefror 13eg, Ebrill 5ed, Medi 8fed, a Rhagfyr 19eg. Mae marchnad corn yn cael ei chynnal gan ddioddefaint o dan neuadd y sir. Roedd cig y cigyddion yn agored i’w werthu yn y brif stryd tan y flwyddyn 1823, pan adeiladwyd tŷ marchnad a lladd-dy nwyddau, o dan gyfarwyddyd y gorfforaeth, ar ochr orllewinol y dref, ger yr afon.

Ymgorfforwyd y fwrdeistref gyntaf gan Edward I., ar ôl ei goncwest olaf yng Nghymru, a chadarnhawyd ac estynnwyd y siarter breintiau a roddwyd gan y frenhines honno gan sawl un o’i olynwyr, gan gynnwys Harri III., A roddodd yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg o’i deyrnasiad. ar eithriad y bwrdeisiaid rhag tollau, hynt, neu ffryntiad, ledled y deyrnas. Siarter y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar Harri VIII. ei ddyrchafu’n rhannol i sir ynddo’i hun, trwy ganiatáu “y bydd y bwrdeisiaid a’u holynwyr am byth yn dychwelyd ein holl writs ac o holl siwtiau ein hetifeddion, ym mha bynnag bledion, go iawn neu bersonol, ac ym mhob achos arall o fewn tref dywededig Aberteifi; fel nad oes unrhyw escheator, siryf, beili, na gweinidog, ohonom yn mynd i mewn nac mewn unrhyw beth ymyrryd, yn y dref a’r fwrdeistref a nodwyd uchod; ”ond yn ymarferol diystyrwyd y siarter hon, ac mae’r gorfforaeth yn honni ei bod yn gyfryw trwy bresgripsiwn. Hyd nes pasio Deddf y Corfforaethau Trefol, arddull y fwrdeistref oedd “Maer, Cyngor Cyffredin, a Bwrdeisiaid tref a bwrdeistref Aberteifi,” a breiniwyd y rheolaeth mewn maer, tri ar ddeg o gynghorwyr cyffredin, a crwner, clerc tref, dau feili, a nifer amhenodol o fwrdeisiaid; mae’r prif swyddogaethau, fodd bynnag, yn cael eu harfer gan y cownter. Etholwyd y maer a’r crwner yn flynyddol gan y bwrdeisiaid, a ddewisodd y cyn-swyddog allan o’r cyngor cyffredin, a’r olaf o’u plith eu hunain; penodwyd clerc y dref gan y cyngor, a’r beilïaid gan y maer, o blith y bwrdeisiaid; ac fe wnaeth y cyngor, ar unrhyw swydd wag yn digwydd yn eu corff, eu llenwi. Y dull o gael y rhyddid oedd trwy gyflwyno’r rheithgor yn un o lysoedd y maer. Cynhaliwyd y rhain, un ar y dydd Llun ar ôl dydd Mihangel, a’r llall o fewn mis ar ôl y Pasg; ac fe’u gwysiwyd gan y beilïaid, yn gytûn â gwarant gan y maer, yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wysio pedwar ar hugain o ddynion da a chyfreithlon y bwrdeisiaid i dyngu llw o’r cwest mawreddog, i ymholi i bob mater sy’n ymwneud â’r gorfforaeth.

Trwy ddeddf 5ed a 6ed William IV., C. 76, y gorfforaeth yw “y Maer, yr Henaduriaid, a’r Bwrdeisiaid,” ac mae’n cynnwys maer, pedwar henadur, a deuddeg cynghorydd, yn ffurfio cyngor y fwrdeistref. Mae’r maer yn cael ei ethol yn flynyddol gan y cyngor, ar Dachwedd 9fed, o blith yr henaduriaid neu’r cynghorwyr; a’r henaduriaid bob tair blynedd, allan o’r cynghorwyr, neu bersonau sy’n gymwys felly, hanner yn mynd allan o’u swydd bob tair blynedd, ond yn gymwysadwy: dewisir y cynghorwyr yn flynyddol ar Dachwedd 1af, gan ac o blith y bwrdeisiaid cofrestredig, un- trydydd yn mynd allan o’i swydd bob blwyddyn. Rhaid bod gan yr henaduriaid a’r cynghorwyr gymhwyster eiddo o £ 500, neu gael eu graddio fel gwerth blynyddol o £ 15. Mae gan ddeiliaid tai a siopau, sydd wedi cael eu graddio am dair blynedd i ryddhad y tlawd, hawl i fod yn fwrdeisiaid. Mae dau archwiliwr a dau asesydd yn cael eu hethol yn flynyddol, ar Fawrth 1af, gan ac o blith y bwrdeisiaid; ac mae’r cyngor yn penodi clerc tref, trysorydd, a swyddogion eraill yn flynyddol ar Dachwedd 9fed: nifer yr ynadon yw tri. Yn gyfagos i’r dref mae comin heb ei ddatgelu, sy’n cynnwys tua 200 erw o dir da, sy’n perthyn i’r bwrdeisiaid.

Mae’r fwrdeistref a’i chyfranwyr, Aberystwith, Lampeter, ac Atpar, yn dychwelyd un aelod i’r senedd. Roedd yr hawl i ethol gynt yn y bwrdeisiaid yn gyffredinol, ond erbyn hyn mae wedi ei freinio yn y ddeddf dros “Ddiwygio Cynrychiolaeth y Bobl,” yn yr hen fwrdeisiaid preswyl, os yw wedi’i chofrestru yn unol â darpariaethau’r ddeddf, ac ym mhob gwryw person o oedran llawn yn meddiannu, naill ai fel perchennog, neu fel tenant o dan yr un landlord, tŷ neu fangre arall o werth blynyddol o ddim llai na £ 10, ar yr amod ei fod yn gallu cofrestru yn ôl y ddeddf. Nifer y pleidleiswyr ym mwrdeistref Aberteifi, gan gynnwys 69 o fwrdeisiaid, yw 198; a chyfanswm y pedair bwrdeistref, gan gynnwys 239 o fwrdeisiaid, yw 754. Y maer am y tro yw’r swyddog canlyniadau.

Cynhelir y brawdlys ar gyfer Sir Aberteifi yma, fel tref y sir: mae pwerau llys dyledion sir Aberteifi, a sefydlwyd ym 1847, yn ymestyn dros ardal gofrestru Aberteifi. Mae marchog y sir, hefyd, yn cael ei ethol yma. Adeiladwyd neuadd y sir ym 1764, a’i helaethu ym 1829 trwy ychwanegu ystafell ar gyfer y rheithgor mawreddog, ac ystafell ymddeol i’r rheithgor petit: mae’r llys wedi’i drefnu’n nwydd, ac mae’n cynnwys penddelw’r diweddar Thomas Johnes, Ysw., Arglwydd-raglaw a chynrychiolydd seneddol y sir, wedi’i gerfio gan Chantrey, ar draul ynadon y sir. Codwyd y carchar cyffredin a’r tŷ cywiro ar gyfer y sir yn y flwyddyn 1793, ar ôl dyluniad gan Mr. Nash. Mae’n meddiannu ardal eang ym mhen eithaf y dref, tuag at Aberystwith, ac mae’n cynnwys chwe ystafell ddydd, chwe iard awyr, pum ystafell waith, a phob un sy’n angenrheidiol ar gyfer dosbarthu’r carcharorion yn iawn, gan ei fod yn gallu lletya dau ar hugain yn gwahanu celloedd, a phedwar deg saith trwy osod mwy nag un person ym mhob cell. Yn un o’r iardiau mae gwadn-olwyn, ar gyfer cyflogi carcharorion sydd wedi’u dedfrydu i lafur caled.

Mae’r plwyf yn cynnwys tua 2340 erw, yn cynnwys dôl, porfa a thir âr, a dogn bach iawn o goetir; clai stiff yw’r pridd yn bennaf, a’r cynnyrch, ceirch, haidd a gwenith. Ficerdy wedi’i ryddhau yw’r byw, wedi’i raddio yn llyfrau’r brenin yn £ 9. 15. 10., ac wedi ei gynysgaeddu â £ 200 o gymwynas preifat, a £ 400 bounty brenhinol; incwm net presennol, £ 153, gyda thŷ glebe; noddwr, yr Arglwydd Ganghellor; amhriodolwr, y Parch Robert H. W. Miles, y mae ei ddegwm wedi ei gymudo am rent-dâl o £ 300. Mae’r eglwys, sydd wedi’i chysegru i’r Santes Fair, yn strwythur eang ac hybarch, sy’n cynnwys corff, cangell a chyntedd deheuol, gyda thŵr sgwâr wedi’i orchuddio yn y pen gorllewinol, ac mae’n cynnwys lle i oddeutu 1200 o bobl. Codwyd gwahanol rannau’r strwythur hwn ar wahanol gyfnodau, ac maent yn arddangos gwahanol arddulliau o bensaernïaeth. Mae’r gangell, sef y dogn hynafol a mwyaf cain o bell ffordd, yn yr arddull addurnedig; mae wedi’i addurno’n allanol gyda mrwydr castellog, a’i chryfhau â bwtresi wedi’u gorchuddio â phinaclau golygus ysgafn. Ailadeiladwyd y porth, yn yr arddull ddiweddarach, ym 1639, a chorff yr un arddull, ond yn wahanol yn y manylion, ym 1703; ailadeiladwyd y twr, a gwympodd ym 1705, yn rhannol ym 1711, gan frîff o dan y sêl fawr, a’i gwblhau ym 1748, trwy danysgrifiad. Mae ymddangosiad y tu mewn wedi cael ei anafu’n sylweddol trwy godi sgrin gerfiedig uwchben yr allor, o’r drefn ïonig, yn sâl yn ôl arddull gyffredinol pensaernïaeth. Mae’r ffenestr ddwyreiniol yn cynnwys rhai dognau o’r gwydr lliw hynafol y cafodd ei lenwi ag ef yn wreiddiol; mae’r ffont, sy’n hynafol, yn hirsgwar ei ffurf, ac wedi’i gerflunio’n gyfoethog; ac yn ongl dde-ddwyreiniol yr eglwys mae dau fwa, o dan bob un ohonynt yn heneb farmor olygus, a godwyd tua chanol y ganrif ddiwethaf. Codwyd oriel ym 1821, ar draul Pryse Pryse, Ysw., A wnaeth ychwanegiadau eraill. Dywedir i Mathaiarn, un o feibion ​​Brychan, Tywysog Brecknock, a gysegrodd i fywyd crefyddol, tua chanol y bumed ganrif, gael ei gladdu yma. Mae’r fynwent yn cynnwys hen goed llwyfen cain iawn. Mae yna addoldai i Fedyddwyr, Annibynwyr, a Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd.

Sefydlwyd yr ysgol ramadeg rydd yn wreiddiol ym 1653, ac fe’i cynysgaeddwyd gan yr Anrh. Comisiynwyr ar gyfer Taenu’r Efengyl yng Nghymru, gyda refeniw o £ 60 y flwyddyn, allan o ddegwm amhriodol Llansantfraid. Yn yr Adferiad dychwelodd y rhain at eu cyn berchnogion, y ficerchoral yn eglwys gadeiriol St. David’s; a pharhawyd yr ysgol gyda chefnogaeth corfforaeth Aberteifi, nes i Arglwyddes Lætitia Cornwallis, o Abermarlais, ym 1731, ddyfeisio £ 200, yr oedd ei llog i’w dalu i’r meistr. Bydd ei ladyship’s yn dod yn fater dadleuol yn y llys siawnsri ym 1785, yna gwnaed gorchymyn bod £ 717. 10. 6. Banc tri y sent, dylid ei drosglwyddo i’r maer a’r cyngor mewn perthynas â’r gymynrodd uchod, a’r difidendau, sy’n dod i gyfanswm o £ 21. 10. 6., yn awr yn cael eu talu i feistr yr ysgol. Mae’r ysgoldy yn cynnwys un ystafell, a godwyd rai blynyddoedd ers hynny trwy danysgrifiad ar eiddo’r gorfforaeth. Mae yna chwech o fechgyn ar y sylfaen, sy’n cael eu henwebu gan y maer a’r comin, ac yn cael aros am bum mlynedd, ac yn ystod yr amser hwnnw maen nhw’n cael eu dysgu i’r clasuron Groegaidd a Lladin, hanes, a daearyddiaeth, yn ddidwyll, ond yn talu un gini yn flynyddol am dysgu ysgrifennu a rhifyddeg: mae tua dau ar hugain o ysgolheigion eraill, sy’n talu am eu haddysg. Cyn sefydlu Coleg Dewi Sant, Lampeter, ordeiniwyd dynion ifanc o’r ysgol hon. Dywedir bod pedair ysgoloriaeth yn perthyn iddi, ond nid ydynt ar gael ar hyn o bryd, ac ni ellir darganfod unrhyw fanylion am eu sylfaen ychwaith. Ynghlwm wrth yr ysgol mae llyfrgell fenthyca plwyfol, a sefydlwyd gan Dr. Bray’s Associates. Cefnogir ysgol genedlaethol, lle mae tua 160 o fechgyn yn cael eu cyfarwyddo, trwy danysgrifiad; ac mae yna hefyd ysgol i ferched, a fynychir gan nifer debyg o ysgolheigion, ac a gefnogir yn yr un modd. Mae chwech neu saith o ysgolion Sul yn cael eu cadw, yn bennaf gan yr anghytuno. Ffurfiwyd yr undeb cyfraith wael y mae’r dref hon yn ben arni, Mai 9fed, 1837, ac mae’n cynnwys y chwech ar hugain o blwyfi canlynol; sef, St. Mary’s ym mwrdeistref Aberteifi, Aberporth, Blaenporth, Llandygwydd, Llangoedmore, Llêchrhŷd, Mount, Tremaen, a Verwic, yn sir Aberteifi; a Bayvill, Bridel, Dinas, St. Dogmael’s, Eglwyswrw, Kîlgerran, Llanerchllwydog, Llantyd, Llanvair-Nantgwyn, Llanvihangel-Penbedw, Manerdivy, Meliney, Monington, Moylgrove, Nevern, Casnewydd, a’r Eglwys Newydd neu’r Eglwys-Wen, yn sir Aberystwyth. Penfro. Mae o dan arolygiaeth tri deg tri o warchodwyr, ac mae’n cynnwys poblogaeth o 19,901, y mae 12,442 ohonynt yn Sir Benfro.

Yn eithaf dwyreiniol y dref, tuag at yr afon, saif priordy Benedictaidd bach, y mae ei sylfaen o ddyddiad ansicr; roedd yn gell i abaty Chertsey, a phris ei refeniw yn y Diddymiad oedd £ 32. Fe’i rhoddwyd gan Harri VIII., Ynghyd ag eiddo eraill Chertsey, i Abaty Bisham, ac wedi hynny, gan yr un frenhines, i William Cavendish a Margaret ei wraig. Wedi hynny, roedd y Priordy yn gartref i’r Catherine Philipps enwog, merch Mr. John Fowler o Lundain, ac yn wraig i James Philipps, Ysw., Sy’n fwy adnabyddus wrth ei henw barddonol Orinda, ac fel awdur rhai cerddi dymunol, ac a dynodwyd gwaith bach o’r enw “Llythyrau o Orinda i Polyarchus,” a enwodd ei ffrind a’i noddwr cynnar, Syr Charles Cottrell. Ar safle’r hen blasty bellach yn fila golygus, sydd, ynghyd ag ystâd gyfan y Priordy, yn eiddo i’r Parch. Robert Miles, mab y diweddar Philip John Miles, o Leigh Court, yn sir Gwlad yr Haf , Ysw. O’r waliau y cafodd y dref eu cwmpasu nid oes olion. Roedd y castell, o’i sefyllfa, wedi’i gyfrifo’n dda i’w amddiffyn, a’i addasu’n rhagorol i orchymyn y fynedfa i ran orllewinol y dywysogaeth, ac fe’i hystyriwyd yn allweddol; meddiannodd gopa goruchafiaeth yn codi i ddrychiad sylweddol uwchben yr afon, ac yn edrych dros y dref a darn mawr o’r wlad agored. Dim ond dau fasiad a dogn o’r llenfur yw’r gweddillion. Mae fila modern yn meddiannu safle’r gorthwr, gyda seleri wedi’u ffurfio o dungeons y twr hynafol hwnnw, y mae’r waliau mewn rhai rhannau rhwng naw a deg troedfedd o drwch: mae’r ward allanol wedi’i thrawsnewid yn lawnt werdd, wedi’i waredu’n chwaethus mewn parterres. Mae Aberteifi yn rhoi teitl iarll i deulu Brudenell.

Yn ôl i’r brig ↑

12. Oriel

Yn ôl i’r brig ↑

13. Cyfeiriadau

 1. Samuel Lewis, ‘Cardigan – Carew’, yn A Topographical Dictionary of Wales (London, 1849), pp. 158-180. British History Online [cyrchwyd ar 8 Awst 2019].
 2. Map Aberteifi (Delwedd uchaf): Atgynhyrchwyd o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA) gyda chaniatâd Llyfrgell Genedlaethol yr Alban.
 3. Gweld: Mapiau hanesyddol o Aberteifi

Yn ôl i’r brig ↑

Rhai syniadau i rannu’ch Straeon isod!

Oes gennych chi gof ac nad ydych chi’n siŵr beth i’w ysgrifennu? Rydym wedi ei gwneud hi’n hawdd gyda rhai awgrymiadau a syniadau, dim ond meddwl am y lle hwn a’r pwysigrwydd a gafodd yn eich bywyd a gofyn i chi’ch hun:

 • Beth yw fy atgofion personol o fyw yma?
 • Sut mae wedi datblygu a siopau wedi newid dros y blynyddoedd?
 • Oes gennych chi stori am y traeth, y gymuned, ei bobl a’i hanes?
 • Dywedwch wrthym sut mae’n teimlo, gweld ffotograffau a delweddau o’r lle hwn eto?
 • Dywedwch wrthym eich hoff atgofion am y lle hwn?

Nod Cymdeithas Hanes Ceredigion yw cadw, cofnodi a hyrwyddo astudiaeth o archeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Mae’r amcan hwnnw wedi aros yr un fath ers sefydlu’r Gymdeithas yn 1909, er bod ei enw wedi’i newid o Gymdeithas Hynafiaethwyr Ceredigion i Gymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002.

Yn ôl i’r brig ↑

14. Cysylltiadau allanol

Gweler:
Mynegai | Trefi yng Ngheredigion | Pentrefi yng Ngheredigion | Safleoedd Hanesyddol yng Ngheredigion | Adeiladau Rhestredig Ceredigion | Henebion Rhestredig Ceredigion | Ardaloedd Cadwraeth Ceredigion | Parciau a Gerddi Ceredigion
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x